Coens (CD&V) wil andere spirit voor Vlaamse regering: ‘Werken aan gevoelige, empathische inschatting van samenleving’

De nieuwe CD&V-voorzitter Joachims Coens staat z’n mannetje. Hij heeft meteen een kerstboodschap voor de Vlaamse regering: ‘Je moet een project hebben dat enthousiasmeert.’ Hij wil een andere aanpak.

Wat gebeurt er precies? Coens is informateur, en heeft in die hoedanigheid een communicatiestop afgekondigd. Maar voor Newsweek maakt hij een uitzondering, om terug te blikken op 2020.

In het nieuws: Daarbij maakt hij van de gelegenheid gebruik om wel eens de puntjes op de i te zetten over de Vlaamse regering. Als voorzitter van CD&V is dat dan. Want het loopt wat stroef in de Vlaamse regering, erkent Coens:

 • Over de uitstraling, het verhaal van Jambon I: ‘Het regeerakkoord is één zaak. De manier waarop je de boel enthousiasmeert, er spirit in steekt ook, zelfs al moet er bespaard worden, dat je daar die keuzes juist legt, met een gevoelige, empathische inschatting van de samenleving, daar moet inderdaad nog een beetje aan gewerkt worden.’
 • Over de cohesie: ‘Ik pleit niet voor een kibbelkabinet. Ik wil niet dat we moeten zeggen: ‘Het is die of die partij’. Het is een collectieve verantwoordelijkheid. De collectieve verantwoordelijkheid van die drie partijen die op zich de ambitie hebben om het samen te doen.’
 • Over de bruggen die moeten gebouwd: ‘Ze moeten proberen een samenleving mee te krijgen. Dat is de essentie. Uiteindelijk, op een gegeven moment vorm je een meerderheid, of dat nu Vlaams is, in een dorp of een stad. Vanaf dat moment werk je voor gans die samenleving. Dat is het project. En dan kun je zeggen: ‘Ik ben een beetje meer voor die of voor die’, maar je moet een project hebben dat enthousiasmeert.’
 • Hoe wil Coens het dan: ‘Het gaat niet over de tekst van dat regeerakkoord, het gaat over de methodiek en de aanpak. Dat lijkt me toch iets waar de ganse ploeg, en de leiding in het bijzonder, aan moet werken.”
 • En tegelijk over de minister-president: ‘Ik denk dat de minister-president een rol heeft, maar alle ministers hebben een rol. Natuurlijk, hij komt van het federale, hij moet misschien nog een beetje wennen aan het Vlaamse niveau, maar het is heel belangrijk.’

Tussen de regels: Er was de laatste dagen veel kritiek op de Vlaamse regering, vooral z’n voorganger Wouter Beke (CD&V), de minister van Welzijn, kwam onder vuur te liggen. Maar daarover zegt Coens geen woord.

De grote vraag? Hoe ver staat hij ondertussen als informateur. Wel, Coens wil niet veel kwijt. Maar wel een veelzeggend pleidooi:

 • Er zijn twee opties volgens hem: ‘Ofwel heb je een duidelijke stroming, een duidelijke keuze bij de vorming van de regering: het is links of het is rechts, of het is weet-ik-veel-wat. Die stroming heeft dan meerderheden in het ganse land. Ofwel zeg je: ‘Het is er nu niet’. In dit landsdeel is het dat, in dat landsdeel is het dat. Laat ons vooral kijken wat we technisch samen kunnen doen.’
 • De CD&V-voorzitter maakt de vergelijking met Europa. ‘Dat zijn nu 27 landen, allemaal met verschillende meerderheden (…) maar we hebben wel een Europese Commissie. (…) Het werkt omdat men meer zegt: ‘We moeten naar een Commissie gaan die misschien minder ideologisch is, maar een project heeft. Die werkt met een duidelijk project, en duidelijke uitdagingen.”
 • Coens gaat dus toch het pad op van de technocratische aanpak: ‘Als ik het land zie, dan gaat het een beetje in die richting evolueren. De politieke meerderheden om een federale regering te maken, als die niet meer spontaan kunnen ontstaan op een ideologische basis, dan moet je meer naar een technische samenwerking gaan.’
 • Hij wil het zelf wel niet zo noemen: ‘Ik bedoel dan niet technisch-technisch, maar wel dat je zegt: ‘Goed, we zitten vervat in een systeem waar de meerderheid zus en zo is aan deze of gene kant, maar we werken samen en we definiëren de projecten waarrond we samenwerken.”
 • Op de vraag welke van die twee opties dan moet worden ingevuld, wilde hij niet ingaan. Maar het lijkt toch wel sterk hierop:
  • Ideologisch coherent (paars-groen dus)
  • Meer technocratisch (paars-geel dus)

In de wandelgangen: Een vraag die iedereen toch stelt: hoe praten Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) nu met elkaar. Wel, volgens Coens is hij het die Frans én Nederlands spreekt. En logischerwijze is het Bouchez die enkel Frans spreekt.

Om rekening mee te houden? Het interview is voor het federale niveau best interessant. Maar het is vooral het Vlaamse niveau waar een signaal voor komt. Een signaal dat Jan Jambon (N-VA) toch maar moeilijk kan negeren.

Opvallend overigens: Coens pleit voor een herverkaveling van het politieke landschap. Concreet maakt hij dat niet, maar het is wel een interessante deur die opengaat, bij CD&V.

 • ‘Wel, ik denk dat het landschap beweegt, ook in Wallonië en in andere landen. En dat er, wat mij betreft, de bundeling van positieve, oplossingsgerichte mensen die ervoor willen gaan, dat daar toch eens over gepraat moet worden.’
 • ‘Hoe je het verwoordt, dat is mij om het even. Het gaat niet over per se partijen met elkaar, maar vooral mensen. Je hoeft daarom niet de partijen te groeperen, maar je kunt wel aan gezamenlijke dingen werken. En welke partij het ook is, als we de problemen van het land willen oplossen, zullen we de krachten moeten bundelen. En zullen we met z’n allen een taal moeten gebruiken die, als we dan samenwerken, ook positief is.’

Lees en bekijk het volledige interview op Newsweek.be.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20