‘De circulaire verpakkingseconomie is nog altijd een verre droom’

De Belgische bedrijven hebben vorig jaar opnieuw vooruitgang geboekt met de verwerking van het restafval van hun plastic verpakkingen. Dat blijkt uit een rapport van Valipac, het Belgisch kenniscentrum voor de aanpak van bedrijfsafval, gebaseerd op cijfers van twee jaar geleden. Gewag wordt gemaakt van een sterke vooruitgang, al waarschuwt de organisatie dat er nog steeds een groot potentieel voor verbetering blijft.

Valipac zegt dan ook verschillende samenwerkingen – met het bedrijfsleven, maar ook met andere organisaties – op te zetten om de selectieve inzameling nog te kunnen verbeteren.

Vooruitgang

Uit de analyse van Valipac blijkt dat de bedrijven vooral op het vlak van plastic verpakkingen een mooie vooruitgang hebben geboekt. Gemeld werd dat twee jaar geleden 58.800 ton plastic verpakkingsafval selectief werd ingezameld. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover het jaar voordien. Daarnaast bleek dat er dat jaar ook bijna 1.850 extra bedrijven met het sorteren van plastic afval zijn gestart. Dat vertegenwoordigde een toename met 7,5 procent.

‘We zijn heel blij met deze vooruitgang,’ zegt Francis Huysman, topman van Valipac, in een commentaar op de cijfers. ‘Er blijft echter nog een lange werk af te leggen. Een raming maakt duidelijk dat bij één op de zes bedrijven nog altijd potentieel aanwezig is voor een grotere selectieve inzameling van plastic verpakkingsafval.’

Een enquête bij vierhonderd Belgische ondernemingen bracht terzake een aantal belangrijke drempels naar voor. ‘Bij bedrijven die nog geen plastic sorteren, leeft vaak de perceptie dat het gemakkelijker om geen actie te ondernemen, zeker aangezien het volgens hen slechts om kleine hoeveelheden gaat,’ aldus Huysman.

‘Dat blijkt echter vaak een onderschatting, want 60 procent van de bedrijven geeft aan wekelijks gemiddeld tien paletten met wikkels in plasticfolie binnen te krijgen. We schatten dat ongeveer de helft van de plastic verpakkingen onterecht bij het restafval belandt en dus niet gerecycleerd wordt. Hierdoor gaat echter jaarlijks ongeveer 34.000 ton plastic folie voor een potentiële recyclage verloren.’

Design4Circularity

Het kenniscentrum wil verpakkingsbedrijven ook helpen om voor recycleerbare oplossingen te kiezen. Daarvoor werd het project Design4Circularity opgezet. Design4Circularity wil een aantal concrete richtlijnen vastleggen om bedrijven te helpen de recycleerbaarheid van hun verpakkingen te evalueren. ‘Op die manier wordt al over de gebruikte materialen en een mogelijke recyclage nagedacht voor een verpakking op de markt komt,’ luidt het.

Vanaf dit jaar zet Valipac in samenwerking met de afvalsector tevens een initiatief op om de verwerking van etensresten van bedrijven te verbeteren. Bedoeling in eerste instantie is om deze specifieke afvalstromen te registreren, waardoor ophalers een gerichte prospectie voor een selectieve inzameling zouden kunnen doen.

‘Met een potentieel van 12.800 ton is er volgens de afvalsector in de horeca nog een grote inhaalbeweging te maken,’ geeft Huysman aan. Verder slaat Valipac ook de handen in elkaar met Fost Plus, verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen, om bij ondernemingen een betere selectieve inzameling van blikken, plastic flessen en drankkartons te promoten.

Uiteindelijk wil de sector een echt circulaire verpakkingseconomie uitbouwen. ‘Daarbij moet ieder onderdeel van de cyclus zijn verantwoordelijk nemen,’ geeft Huysman aan. ‘Om dit verder te stimuleren heeft Valipac eind vorig jaar, samen met de sectorfederaties, voor het eerst een overkoepelend verpakkingsplan uitgewerkt.’

‘Dit moet helpen om verdere afvalproductie te vermijden, kennis over de circulaire economie uit te wisselen, te investeren in ecodesign en het gebruik van herbruikbare materialen aan te moedigen. Ook de traceerbaarheid van de activiteiten moet worden verbeterd.’

Om deze doelstellingen te realiseren, wordt ook steeds meer op Europese collaboraties ingezet.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20