China wil ‘Dak van de Wereld’ transformeren tot centrum voor windenergie maar stoot op reeks uitdagingen

De geïsoleerde regio Tibet zou met windturbines 600 gigawatt aan stroom kunnen opleveren.

Peking heeft Tibet, ofwel de hoogstgelegen regio ter wereld, geïdentificeerd als de ideale plaats om massaal windenergie te generen. Op het ‘Dak van de Wereld’ zou windkracht genoeg stroom kunnen voortbrengen om het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk samen te voorzien, weet Bloomberg.

De Chinese overheid schat dat er genoeg ruimte is in Tibet om in overvloed windturbines te installeren om 600 gigawatt aan stroom af te leveren. Daarbij zou nog eens 420 gigawatt kunnen toegevoegd worden indien er ook turbines geplaatst worden op de vlaktes van de naburige regio’s Qinghai, Sichuan, Gansu, Yunnan en Xinjiang. 

Het Nationale energiebestuur van China brengt weldra richtlijnen uit om de ontwikkeling van de “schone energiecentra” in Tibet in een stroomversnelling te brengen. Het project zou namelijk een essentieel onderdeel zijn van de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het land. China wil namelijk tegen 2060 koolstofneutraal zijn.

De uitdagingen van het onherbergzame Tibet

Er zijn echter verschillende uitdagingen in de regio die Peking zorgvuldig het hoofd zal moeten bieden als het inderdaad massaal windturbines naar het onherbergzame gebied wil brengen.

Ten eerste zijn er amper kwaliteitsvolle wegen in Tibet die het mogelijk maken om de reusachtige onderdelen voor windturbines efficiënt te verplaatsen in die streek. Vervolgens maakt de ijle lucht op grote hoogten windturbines mogelijk minder efficiënt.

Er moeten ook een heleboel elektriciteitskabels gelegd worden om de opgewekte stroom naar meer bevolkte gebieden te krijgen. Tibet kent op dit moment een stroomcapaciteit van maar 4,8 gigawatt voor zo’n 3,5 miljoen inwoners. Dat is het laagste van alle andere regio’s in China. Slechts 30 megawatt daarvan komt uit windenergie, laten gegevens van de China Electricity Council zien.

Prijs van windturbines daalt enkel in China

Toch heerst er een algemeen gevoel van optimisme binnen de windenergiesector van China, voert Bloomberg aan. De Chinese energiebedrijven zijn er namelijk in geslaagd om de prijzen van windturbines de laatste jaren tot een recordlaagte te doen dalen. De kosten voor windturbines in het buitenland stijgen ondertussen alleen maar, laten gegevens van Bloomberg zien. Ook de kosten van steenkool-, aardgas- en zonne-energie-faciliteiten nemen enkel maar gestaag toe.

Volgens Qin Haiyan, hoofdsecretaris van de Chinese Wind Energy Association, zullen de “kosten van elektriciteit uit windturbines in de komende drie tot vijf jaar opnieuw gehalveerd worden” en heeft het potentieel van windturbines in het land “geen plafond”.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20