China is ook in artificiële intelligentie een sterke groeimarkt

In de wereldwijde sector van de artificiële intelligentie staat China op dit ogenblik op een zevende plaats, maar het land zal tijdens het volgende decennium nog sterk in de hiërarchie stijgen. Dat zegt Wang Di, vice-president van het sociale mediabedrijf Linkedin China naar aanleiding van een rapport die het bedrijf heeft gepubliceerd over de tewerkstelling in de sector.

“Wereldwijd telt de sector van de artificiële intelligentie ongeveer 1,9 miljoen arbeidskrachten,” wordt in het rapport van Linkedin benadrukt. “De Verenigde Staten blijven met 850.000 werknemers veruit marktleider. Daarna volgen India, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Frankrijk. China staat op een zevende plaats.”

Sterk potentieel

Er is volgens Wang Di een logische verklaring voor het Amerikaanse marktleiderschap. De kernactiviteit van artificiële intelligentie toont immers nauw banden met de computerwetenschappen, waarin de Verenigde Staten de voorbije twintig jaar een absolute dominantie hebben laten optekenen.

“Het Amerikaanse talent in kunstmatige intelligentie is vooral geconcentreerd in een aantal belangrijke gebieden zoals chips, machine-learning, spraaktechnologie en digitale beeldvorming,” zegt Li Hui, onderzoeker bij het Shanghai Institute for Science and Technology. “In die sectoren tellen de Verenigde Staten veel meer specialisten dan China.”

Er wordt echter opgemerkt dat in de Verenigde Staten inmiddels 16,5 procent van de werknemers in de sector ouder is dan achtenveertig jaar, tegenover slechts 4 procent in China. Bovendien heeft in de Verenigde Staten meer dan 70 procent van de werknemers minstens tien jaar werkervaring in de sector, terwijl dat cijfer in China tot 38 procent terugvalt.

“Er mag worden verwacht dat China snel in de wereldwijde hiërarchie van de artificiële intelligentie zal opklimmen,” zeggen waarnemers. “Het land heeft een sterk potentieel en kan op zijn gigantische markt op grote opportuniteiten terugvallen. Dat zal de sector aanzetten om talrijke werknemers aan te trekken.”

De landen die China in de rangschikking voorafgaan kunnen – op uitzondering van de Verenigde Staten – volgens Wang Di niet op dezelfde kansen terugvallen. Hij voegt er aan toe dat China uiteindelijk mogelijk zelfs sterkere prestaties zou kunnen laten optekenen dan de Verenigde Staten.

Onderwijs

“Internettechnologie heeft de voorbije jaren het dagelijks leven van de Chinese burger veranderd,” zegt Wang Di. “Onder meer kon worden vastgesteld dat mobiele betalingen en ecommerce in China op dit ogenblik een snellere ontwikkeling laten optekenen dan in de Verenigde Staten. Dat kan in de toekomst mogelijk ook met kunstmatige intelligentie worden vastgesteld.”

“Sommige traditionele industrieën hebben in China een dringende behoefte aan een technologische upgrade. Deze ondernemingen kunnen rechtstreeks naar artificiële intelligentie grijpen. De fase van de informatisering, waarin de bedrijven in de Verenigde Staten sterk hebben geïnvesteerd, kan daarbij worden overgeslagen.”

“Met de gecombineerde voordelen van toenemende kapitaalinvesteringen en een krachtige beleidsondersteuning van de overheid, zal de instroom van professionals uit het buitenland eveneens een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de groeiende talentvoorraad,” merken de waarnemers op.

Ma Shaoping, professor computerwetenschappen aan de Tsinghua University, waarschuwt daarbij dat de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven verder moet worden versterkt, zodat aan de studenten voldoende praktische kansen kunnen worden geboden.

Meer