Canadese banken hebben financiering in teerzanden vorig jaar verdubbeld

De grote banken van Canada hebben vorig jaar 16,8 miljard dollar geïnvesteerd in teerzandprojecten, die nochtans met een zware ecologische voetafdruk worden geconfronteerd. De investeringen lagen twee keer hoger dan het jaar voordien. Dat staat in een rapport van het Rainforest Action Network.

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat de Canadese financiële instellingen zich echter hebben ingeschreven in de klimaatdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Druk van investeerders

“Financiële instellingen zoals de Royal Bank of Canada (RBC), de Toronto-Dominion Bank (TDB) en de Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) hebben vorig jaar de financiering in uitbaters van teerzanden en oliepijpleidingen met bijna 9 miljard dollar verhoogd”, merken de onderzoekers op.

“Nochtans hebben die financiële groepen – net zoals de Scotiabank en de Bank of Montreal – zich vorig jaar geëngageerd om tegen het midden van deze eeuw emissievrij te worden. De belofte werd gedaan bij de toetreding tot de Net-Zero Banking Alliance van de Verenigde Naties.”

“De banken worden bovendien geconfronteerd met een toenemende druk van investeerders om de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren”, beklemtoont de Britse zakenkrant Financial Times. “De betrokken banken moesten zich tijdens hun jongste algemene vergadering bijna allemaal verdedigen tegen voorstellen van aandeelhouders die op een strenger klimaatbeleid aanstuurden.”

Economische pijler

Teerzanden, een van de meest vervuilende activiteiten van de wereldwijde oliesector, betekenen een groeiende bron van Canadese emissies, maar vormen tevens een belangrijke pijler van de economie van het land. De sector vertegenwoordigt in de provincie Alberta, het centrum van de Canadese teerzanden, ongeveer een kwart van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. “

“Vijf van de zes grootste wereldwijde financiers van teerzanden sinds de klimaatovereenkomst van Parijs zes jaar geleden werd ondertekend, zijn Canadese banken”, zegt het Rainforest Action Network. “De enige andere partij in die groep in de Amerikaanse bank JPMorgan Chase.”

Er wordt tevens op gewezen dat verscheidene directeuren van de Canadese banken ook in het bestuur van een aantal grote uitbaters van teerzanden zetelen. “Er bestaan in Canada hechte banden tussen de banken en de producenten van olie en gas”, voert het Rainforest Action Network aan. “De Canadese banken blijken in die relatie weinig risico’s te zien. Ze kijken vooral naar het financiële gewin op korte termijn.”

“De vijf Canadese banken hebben samen dertien directeuren die banden met de teerzanden onderhouden of hebben gehad”, wordt er nog opgemerkt. “Sommigen zijn ook lid van de Business Council of Canada, die heeft gezegd dat de teerzanden het best gepositioneerd zijn om in Canada de energietransformatie te leiden. Een aantal bankiers bleken ook banden te hebben met de Canadian Association of Petroleum Producers.”

In een reactie op de publicatie van de cijfers stelden de meeste banken hun inspanningen voor de emissiereductie sterk op te voeren.

Scotiabank wees er daarbij echter ook op dat het rapport van het Rainforest Action Network geen rekening houdt met de specifieke bestemming van de financieringen, terwijl er volgens de bank evenmin rekening is gehouden met de plannen die de ontvangers op het gebied van duurzaamheid en energietransitie koesteren.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20