Markten:
Markten inladen...

WOENSDAG 08 JUL

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Burgemeester Amsterdam wil andere toekomst voor de Wallen

Logo Business AM
Economie

04/07/2019 | Marc Horckmans | 4 min leestijd

De beroemde Amsterdamse Wallen moeten mogelijk een andere toekomst krijgen. Er moet een einde komen aan de raamprostitutie, die de sekswerkers immers onophoudelijk confronteert met de gapende blikken van een onophoudelijke stroom toeristen. Dat is een van de voorstellen die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de buurt naar voor wil brengen.

Het plan van Halsema, de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam, zou volgens waarnemers de grootste hervorming van de Nederlandse seksindustrie zijn sinds het land de prostitutie bijna twee decennia geleden legaliseerde. De voorstellen botsen echter op heel wat verzet.

Scenario’s

“De huidige situatie op de Wallen is niet houdbaar,” motiveert Halsema haar plan. “Er moet verandering komen. We moeten immers met een aantal belangrijke sociale verschuivingen rekening houden. In de eerste plaats is er de toename van de mensenhandel. Maar ook het publiek van de Wallen is veranderd.”

“Steeds meer toeristen gebruiken hun smartphones om foto’s van de prostitués te nemen. Die beelden verschijnen vervolgens snel op sociale media. Ik ben ervan overtuigd dat veel sekswerkers dat gedrag als een vernedering beschouwen. Dat is een van de redenen waarom we moeten ingrijpen en er verandering moet komen.”

Halsema heeft vier verschillende scenario’s voor het gebied opgesteld. “Mogelijk kunnen we de ramen van de bordelen laten afschermen, zodat de sekswerkers aan het zicht van passanten zijn onttrokken,” aldus de burgemeester. “We kunnen er ook voor kiezen om het gebied in te krimpen.”

“Een tegenovergesteld scenario valt eveneens te overwegen. We zouden het gebied kunnen organiseren volgens het stramien van Hamburg, met een grotere, maar duidelijk afgebakende zone met duidelijke toegangspoorten. Tenslotte zou het ook mogelijk zijn om alle sekspanden te sluiten en naar een ander deel van de stad over te brengen.”

“We zullen de verschillende scenario’s aan de bedrijven en bewoners van het gebied voorleggen,” benadrukt Halsema. “Pas daarna zal een definitieve keuze worden gemaakt. Die optie zal later dit jaar aan de gemeenteraad worden voorgelegd.”

Unesco

De burgemeester beklemtoont echter dat het stadsbestuur geen enkele intentie heeft om de prostitutie buiten de wet te stellen. Een legale prostitutie, met de nodige reglementering en controle, is volgens Halsema de beste oplossing. De burgemeester zegt ervan overtuigd te zijn dat een criminalisering van de prostitutie de sekswerkers nog meer kwetsbaar maakt.

Halsema benadrukt dat haar voorstel drie doelen heeft. In eerste instantie wil zij naar eigen zeggen de sekswerkers beschermen tegen vernederende arbeidsomstandigheden. Tegelijkertijd hoopt ze met de ingrepen ook de criminaliteit te kunnen bestrijden. Maar eveneens is het de bedoeling om de buurt, die een geschiedenis van vijfhonderd jaar heeft en tot het werelderfgoed van de Unesco behoort, te laten herleven.

De seksindustrie toont zich in het algemeen echter weinig enthousiast over de voorstellen van Halsema. De sekswerkers willen alvast de ramen behouden. Dat is voor hen immers een cruciaal instrument om klanten te lokken.

Ook een verhuis van de prostitutie naar een andere wijk zien de sekswerkers evenmin zitten. Ze vrezen daarbij te zullen worden verbannen naar afgelegen buurten, waar potentiële klanten hen mogelijk niet meer zullen vinden.

“Het verdwijnen van de raamprostitutie zou bovendien sekswerkers kunnen aanzetten in de illegaliteit te gaan,” zeggen vertegenwoordigers van de prostitués. “Op de Wallen is er bovendien een grote sociale controle, wat de veiligheid van de sekswerkers ten goede komt.”

Uitbaters van lokale sekspanden voegen er aan toe te willen vragen dat een aantal bijkomende straten in het gebied opnieuw voor bordelen zouden worden opengesteld. Op die manier kan de mogelijke overlast van bezoekers en passanten volgens hen wellicht beter worden gespreid.


Gelijkaardige artikels


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Yuval Harari

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen.’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

‘De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.’

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

‘Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.’

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

‘Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.’

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Logo Business AM

Business AM | Stocks