Markten:
Markten inladen...

DONDERDAG 06 AUG

Business 24/7

Zoeken
scrollTop top

Buitenland vaak enige uitweg voor Zuid-Koreaanse universitairen

Logo Business AM

30/05/2019 | Marc Horckmans | 3 min leestijd

In Zuid-Korea proberen afgestudeerde universitairen steeds vaker een professionele carrière uit te bouwen in het buitenland. In eigen land blijkt het immers bijzonder moeilijk een geschikte baan te vinden. Bij de Zuid-Koreaanse overheid lopen een aantal initiatieven om voor deze groep hoogopgeleide werklozen in het buitenland werk te vinden. Het Zuid-Koreaanse overheidsprogramma K-Move heeft het voorbije jaar voor 5.783 jonge universitairen in het buitenland tewerkstelling gevonden.

Dat is meer dan een verdrievoudiging tegenover het jaar voordien, toen het programma werd geïntroduceerd. Toch blijken deze jonge expats niet altijd onverdeeld gelukkig met hun buitenlands avontuur.

Chaebol

De voorbije jaren was nagenoeg 20 procent van de jonge Zuid-Koreanen werkloos. Dat is gevoelig hoger dan het gemiddelde van 16 procent bij de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Om aan de problemen op de eigen arbeidsmarkt te ontsnappen, zoeken vele jonge Zuid-Koreanen dan ook een uitweg in het buitenland.

Programma’s zoals K-Move zoeken inmiddels naar werkaanbiedingen in zeventig verschillende landen. Ongeveer een op drie deelnemers wijkt uiteindelijk uit naar Japan, terwijl een kwart in de Verenigde Staten aan het werk gaat.

“India en andere landen ervaren weliswaar eveneens problemen om vacatures te vinden voor hun geschoolde arbeidskrachten, maar Zuid-Korea is bijzonder kwetsbaar,” zeggen analisten. “Dat heeft te maken met de dominante rol van de chaebol, de familiale concerns, in de Zuid-Koreaanse economie.”

“De tien grootste concerns van het land, waaronder Samsung en Hyundai, vertegenwoordigen meer dan de helft van de totale marktkapitalisatie van het land. Toch werkt slechts 13 procent van de Zuid-Koreaanse arbeidsbevolking bij bedrijven met meer dan tweehonderdvijftig werknemers. Binnen de Oeso heeft alleen Griekenland een lagere score. In Japan loopt dat cijfer daarentegen op tot 47 procent.”

“De grote Zuid-Koreaanse bedrijven hebben een zakelijke model uitgebouwd dat hen toelaat te overleven zonder de tewerkstelling te moeten opvoeren,” betoogt Kim So-Young, professor economie aan de Seoul National University. “Deze bedrijven proberen de oplopende arbeidskosten te vermijden. Het is bovendien bijzonder moeilijk om werknemers opnieuw te ontslaan.”

Handenarbeid

Hoewel de Zuid-Koreaanse overheid voor zijn jonge hoogopgeleide expats kwalitatieve banen te vinden, blijkt dat niet altijd te lukken. Geregeld worden klachten ontvangen over beloftes die niet blijken ingevuld te worden. De klachten hebben zowel te maken met de taakomschrijving als de verloning.

Zuid-Korea heeft het hoogste onderwijsniveau van de hele Oeso. Driekwart van de Zuid-Koreaanse jongeren met een diploma middelbaar onderwijs studeert verder aan de universiteit. De Oeso heeft op dat vlak een gemiddelde van 44,5 procent.

“Het is echter moeilijk om voor die grote groep hoogopgeleide werkzoekenden een geschikte baan te vinden,” zeggen de waarnemers. “Tegelijkertijd moet Zuid-Korea massaal buitenlandse arbeidskrachten invoeren om zijn vacatures voor handenarbeid te kunnen invullen.” Deze arbeidskrachten worden onder meer uit Indonesië, de Filipijnen, Vietnam en China geïmporteerd.

“Dat is vaak een dure operatie,” zeggen Zuid-Koreaanse bedrijfsleiders. “De onderneming moet ook voor de accommodatie, voeding en andere kosten van deze gastarbeiders betalen. Anders worden zij door andere bedrijven weggelokt. Er is echter geen andere oplossing. Bij de hoogopgeleide lokale bevolking is het nagenoeg onbegonnen werk om iemand te vinden die bereid is om zijn handen vuil te maken.”

Dat zegt ook Ban Go-Woon, arbeidsmarktexpert bij het Korea Research Institute for Vocational Education & Training. Hij benadrukt het land daarmee de prijs betaalt voor een onderwijssysteem dat een product aflevert dat alleen interesse heeft voor een kleine selectie van topjobs.


Logo BusinessAM

Business AM | Zo gezegd

Watermark

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Logo Business AM

Business AM | Zo gezegd

Yuval Harari

‘Een politicus die in 2021 aan de macht komt, gaat naar een feestje dat afgelopen is. Er valt niets anders meer te doen dan de afwas.’

Denker Yuval Harari
Quote Merkel

‘We moeten op Europese schaal handelen om goed en versterkt uit deze crisis te komen.’

Duits bondskanselier Angela Merkel
Zo gezegd: Gita Gopinath

‘De coronacrisis is veel groter dan de bankencrisis. Een schok als deze hebben we niet meegemaakt sinds de Grote Depressie. Misschien is dit wel de Grote Lockdown.’

Gita Gopinath, de hoofdeconome van het IMF

Quote van de dag Elon Musk

‘Ik denk dat de universiteit er in essentie is om plezier te maken en om te bewijzen dat je je huiswerk kan maken. Maar ze is er niet om te leren.’

Elon Musk
zo gezegd michel barnier

‘Er zijn veel ernstige verschillen tussen het VK en de EU over de toekomstige handelsrelatie. Een akkoord is mogelijk… al is het moeilijk.’

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar brexit voor de EU
Logo Business AM

Business AM | Stocks