Zuid-Korea reduceert de ‘onmenselijke’ werkweek van 68 tot 52 uur

In Zuid-Korea wordt de werkweek met zestien uur ingekrompen. Daarmee moet de levenskwaliteit van de Zuid-Koreaanse bevolking worden versterkt. Dat heeft het parlement van het Aziatische land beslist. De nieuwe regel wordt in juli van kracht.

In eerste instantie wordt de nieuwe wetgeving ingevoerd in de grote ondernemingen. Geleidelijk wordt het systeem daarna ook naar de kleinere bedrijven uitgebreid. De inkrimping van de werkweek was een belofte van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, die dit jaar ook het minimumloon met 16 procent heeft verhoogd.

Hoogconjunctuur

In Zuid-Korea worden door een werknemer per jaar gemiddeld 2.069 uren arbeid gepresteerd. Dat is één van de hoogste niveaus van de geïndustrialiseerde wereld. Alleen in Mexico worden nog meer werkuren geteld.

Het fenomeen moet worden toegeschreven aan de economische hoogconjunctuur die het land tijdens de laatste twee decennia van de voorbije eeuw heeft gekend.

Tegelijkertijd moet echter worden vastgesteld dat het land een opmerkelijk lage arbeidsproductiviteit laat optekenen. Ook de aangroei van de Zuid-Koreaanse bevolking blijft bijzonder beperkt. Het land heeft dan ook één van de laagste geboortecijfers van de hele wereld.

Zuid-Korea hanteerde weliswaar een werkweek van maximaal veertig uur. In die optelsom was het weekend echter niet inbegrepen, waardoor in totaal uiteindelijk vaak achtenzestig uur per week werd gepresteerd.

Onmenselijke werkcultuur

Volgens de nieuwe regelgeving zal de werkweek nog slechts maximaal tweeënvijftig uren arbeid kunnen omvatten. Onder de leeftijdsgrens van achttien jaar zal bovendien een werkweek van maximaal vijfendertig uur worden gehanteerd. In het verleden waren bovendien zesentwintig economische sectoren uitgezonderd van de maximale werkweek. Dat zal nu tot amper vijf activiteiten, waaronder transport en gezondheidszorg, worden teruggebracht.

Chung Hyun-back, Zuid-Koreaans minister van gezin en gendergelijkheid, stelde dat het land met een onmenselijke werkcultuur wordt geconfronteerd. De overladen werkweek is volgens de minister één van de grote oorzaken van de snelle vergrijzing waarmee het land wordt geconfronteerd. Om echter hetzelfde niveau van productiviteit te garanderen, zal het Zuid-Koreaanse bedrijfsleven volgens waarnemers met een kost van ongeveer 11 miljard dollar per jaar rekening moeten houden.

Om gezin en werk beter te kunnen combineren, wil de Zuid-Koreaanse overheid 450 nieuwe centra voor kinderopvang oprichten. Ook krijgen gezinnen met kinderen onder vijf jaar een maandelijkse toelage.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20