#BuildTheWall: 70% van Mexicaanse moordwapens komt uit de VS

Het voorbije jaar kwamen in Mexico een recordaantal mensen door geweld met vuurwapens om het leven. Het merendeel van die wapens was afkomstig uit de Verenigde Staten. Dat zegt John Lindsay-Poland, coördinator van Project to Stop US Arms to Mexico, in een artikel voor Al Jazeera.

Hij wijst erop dat in de Verenigde Staten bij dodelijke schietpartijen meestal handwapens zijn betrokken, maar in Mexico maakt de georganiseerde misdaad bij voorkeur gebruik van zware aanvalswapens, aangezien bendes vaak militaire tactieken hanteren om hun grondgebied te verdedigen. De Verenigde Staten hebben volgens Lindsay-Poland dan ook de verplichting om op te treden.

Grenscontroles in enkele richting

“Door de voorliefde voor aanvalswapens bij de Mexicaanse criminele bendes is de uitvoer van dergelijke goederen vanuit de Verenigde Staten naar Mexico alleen nog maar toegenomen,” betoogt Lindsay-Poland. “Het voorbije jaar werden in Mexico 18.828 dossiers over moorden met vuurwapens geopend. Dat aantal ligt hoger dan in de Verenigde Staten. Nochtans wonen in Mexico slechts half zoveel mensen dan in Verenigde Staten.”

“Er moet worden vastgesteld dat 70 procent van de wapens die sinds het eind van vorig decennium in Mexico bij misdrijven zijn gebruikt, afkomstig bleken uit de Verenigde Staten en over de grens werden gesmokkeld. De Amerikaans-Mexicaanse grens confronteert de illegale wapenhandel dan ook met bijzonder weinig problemen.”

“Die grens is ontworpen om massale volumes handelsgoederen te kunnen verwerken. Bovendien zijn de grenscontroles bedoeld om te voorkomen dat migranten van Mexico naar de Verenigde Staten zouden kunnen reizen, maar er is weinig voorzien tegen bedreigingen die de andere richting uitgaan.”

“De wapenhandel eist van Mexico een zware menselijke tol. Familieleden van de slachtoffers eisen dan ook dat de Amerikaanse regering de wapenhandel strenger zou controleren.”

Donald Trump

“Om de stroom wapens naar Mexico te verminderen, mag niet alleen met grenscontroles worden gewerkt, maar moeten ook de productie en handel in legale wapens onder de loep worden genomen. De verkoop van zware aanvalswapens zou moeten worden verboden. Het probleem is echter bijzonder complex, want er moet rekening worden gehouden met culturele, ethische, politieke en juridische aspecten.”

“Onder meer moet worden vastgesteld dat recent weliswaar honderdduizenden mensen in de Verenigde Staten protestacties tegen wapengeweld hebben gehouden, terwijl tegelijkertijd op een wapenshow in Arizona door fabrikanten uiterst gesofisticeerde wapens aan kinderen demonstreren.”

Lindsay-Poland wijst ook op de legale verkoop van Amerikaanse wapens aan de Mexicaanse politie. “Die transacties voeden op verschillende manieren de criminele activiteiten en de illegale wapenmarkt in Mexico,” meent hij.

“Het Mexicaanse leger is immers de enige legale importeur van vuurwapens in Mexico. Een gedeelte van die wapens wordt echter ook aan de politie, beveiligingsbedrijven en particulieren verkocht. Sinds het midden van het voorbije decennium zijn bij de Mexicaanse politie meer dan twintigduizend vuurwapens verdwenen. In de deelstaat Guerrero, die bijzonder berucht is voor corruptie, is zelfs één vijfde van de totale wapenreserves op een of andere manier verloren geraakt.”

“De massale wapenleveringen aan de Mexicaanse politie hebben het geweldprobleem niet kunnen oplossen,” zegt Lindsay-Poland nog. “De inzet van zwaarder materiaal door de politie om de criminele organisaties te kunnen onthoofden, heeft ook de bendes aangezet om de eigen vuurkracht gevoelig te versterken. Dat heeft geleid tot een wapenwedloop tussen de verschillende criminele bendes en de autoriteiten.”

“Met Donald Trump als president zijn de Verenigde Staten geneigd om de wapenverkoop nog verder te dereguleren, wat de Mexicaanse problemen nog verder dreigt te verergeren. In plaats daarvan zouden de Verenigde Staten de vergunningen voor wapenuitvoer naar Mexico moeten opschorten en het beveiligingsbeleid heroriënteren.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20