Britse bankiers worden niet meer door bonuslimieten geremd

Het Verenigd Koninkrijk schrapt de limieten die op de bonussen van de Britse bankiers wegen. Een ambitieuze deregulering van de financiële sector van Londen moet de economische groei van het land stimuleren. Dat heeft Kwasi Kwarteng, de Britse minister van Financiën, bekendgemaakt. Maar zijn woorden wekken grote verontwaardiging op bij een aantal critici, die de minister ervan betichten de rijken te helpen, terwijl de rest van het land in een economische neergang wordt meegezogen.

De geldende limiet bepaalt dat bonussen beperkt moeten blijven tot het dubbel van het basissalaris van een bankier en de uitdrukkelijke goedkeuring van de aandeelhouders moet hebben. De maatregel werd in de Europese Unie geïntroduceerd om het buitensporige risicogedrag in de bankwereld te beperken, nadat was gebleken dat de overheden de kredietverstrekkers van de ondergang hadden moeten redden.

Hogere basissalarissen

Het Verenigd Koninkrijk en de Bank of England hebben zich altijd tegen de limieten, die acht jaar geleden werden ingevoerd, verzet. Zij beklemtoonden dat de ingreep alleen maar tot hogere basissalarissen zou leiden. De nieuwe Britse regering onder premier Liz Truss had al aangekondigd de limieten te zullen schrappen, als onderdeel van een deregulering na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

 “We hebben mondiale banken nodig om in Londen – niet in Parijs, Frankfurt of New York – banen te creëren, investeringen aan te trekken en belastingen te innen”, merkte Kwarteng op. “De bonusbeperkingen hebben enkel de basissalarissen van de bankiers opgedreven en hebben activiteiten naar regio’s buiten Europa overgeheveld. De maatregelen hebben echter nooit de totale remuneratie beperkt. Daarom hebben wij beslist van het systeem af te stappen.”

Het besluit van de Britse regering komt echter op een gevoelig moment, waarbij vele bewoners geconfronteerd worden met de oplopende kosten van hun levensonderhoud, die de overheid heeft gedwongen tientallen miljarden uit te geven om huishoudens en bedrijven te helpen hun energierekeningen te betalen.

“Het beleid had de kosten van het levensonderhoud moeten aanpakken, maar in werkelijkheid worden alleen de bankiers geholpen”, benadrukte Fran Boait, directeur van de organisatie Positive Money, die campagne voert voor een eerlijk financieel systeem. 

Financiële specialisten stelden dat het schrappen van het bonusplafond waarschijnlijk pas na enige tijd effect zal hebben. Vele bankiers hebben immers de voorbije jaren hun vaste salaris laten verhogen om de beperkte bonussen te compenseren.

Opgemerkt wordt ook dat de banksector een voorkeur heeft laten blijken voor andere programma’s om het concurrentievermogen te vergroten. Daarbij werd onder meer gewezen op het schrappen van overheidsheffingen op bankwinsten.

Bittere kritiek

Bij anderen valt meer bittere kritiek te horen. “Partijen die getekend zijn door de gevolgen van de wereldwijde financiële crisis veertien jaar geleden en de bankschandalen die daarmee gepaard gingen, zullen verbijsterd zijn door het besef dat de limieten op de bankbonussen worden opgeheven”, beklemtoonde Michael Barnett, analist bij het bureau Quillon Law.

“Onbeperkte bonussen worden door velen bestempeld als een van de meer verraderlijke elementen van een cultuur die niemand wil terugzien. Gevreesd wordt voor een terugkeer van investeringen in financiële producten met hoge risiconiveaus.”

“Het schrappen van de bonuslimieten zal de banken meer flexibiliteit bieden om met buitenlandse rivalen te concurreren, maar het kan ook reputatieproblemen tot gevolg hebben”, waarschuwde consultant PricewaterhouseCoopers (PwC).

De Bank of England betoogde anderzijds dat andere Britse beperkingen op bonussen, zoals een beperking in een betaling in contanten of de terugvordering van de vergoedingen wanneer wangedrag wordt opgemerkt, moeten blijven bestaan.

UK Finance, de federatie van de Britse financiële sector, wierp op dat verdere belastingwijzigingen en ambitieuze hervormingen van de regelgeving nodig zouden zijn om van deze gedurfde eerste stap te kunnen profiteren.

De City of London is sinds de brexit grotendeels van de Europese Unie afgesloten. Financiële diensten werden immers uitgesloten van de handelsovereenkomst die het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie heeft ondertekend.

Het Verenigd Koninkrijk heeft inmiddels al een wetsontwerp voorbereid om zijn kapitaalmarkt en financiële regelgeving efficiënter te maken, aangezien Londen te maken krijgt met extra concurrentie vanuit Amsterdam, Parijs en Frankfurt.

Truss heeft aangegeven verder te willen gaan om de stad los te maken van de resterende regels die van de Europese Unie zijn geërfd. Kwarteng zei dat de financiële dienstensector centraal zal staan ​​in het regeringsprogramma dat de groei van de Britse economie moet stimuleren.

“Om de Britse status als het belangrijkste centrum voor financiële diensten in de wereld opnieuw te bevestigen, zal later deze herfst een ambitieus pakket hervormingen worden voorgesteld”, merkte Kwarteng op. “Een deregulering moet het potentieel van de sector vrijmaken.”

“Deze plannen omvatten initiatieven om de Europese wetgeving voor financiële diensten in te trekken en te vervangen door regels die op maat voor het Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt. Hierdoor kunnen vele miljarden Britse ponden voor nieuwe investeringen vrijkomen.”

Meer