“Blind gebruik van waterstof kan energietransitie vertragen”

In een recent rapport waarschuwt het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (Irena) voor mogelijk misbruik van waterstof. De energiedrager wordt een sleutelrol toegedicht in de energietransitie, maar moet op verstandige wijze worden aangewend.

Waarom is dit belangrijk?

De laatste jaren heeft een groeiend aantal landen - waaronder België - gezegd dat ze waterstof zien als een van de belangrijkste oplossingen voor de klimaatcrisis. Er is echter nog een (zeer) lange weg te gaan voordat het ongelooflijke potentieel dat het goedje volgens sommigen heeft, volledig kan worden ontplooid.

Het nieuws: Irena waarschuwt om niet zomaar iets met waterstof te doen.

 • In een ter gelegenheid van COP27 gepubliceerd rapport waarschuwt Irena dat “het ongedifferentieerde gebruik van waterstof de energietransitie zou kunnen vertragen”.
 • “Ondanks het grote potentieel van waterstof mag niet worden vergeten dat de productie, het vervoer en de omzetting ervan energie en aanzienlijke investeringen vereisen”, zo merkt de organisatie op.

De details: volgens het agentschap moeten er prioriteiten worden gesteld.

Met het oog op de vele uitdagingen die waterstof biedt, nodigt Irena besluitvormers uit om duidelijke prioriteiten te stellen. Het stelt er twee voor:

 • Het koolstofvrij maken van bestaande waterstoftoepassingen.
 • Het gebruik van waterstof in “grote, moeilijk te decarboniseren sectoren” zoals de luchtvaart, de staalindustrie, de scheepvaart en de chemische industrie.

Een bruikbare reminder: waterstof is niet inherent groen.

Terwijl sommige landen voorstander zijn van groene waterstof, zijn andere landen soms vager in hun bedoelingen. Het is echter zeer belangrijk om groene waterstof te onderscheiden van waterstof van een andere kleur.

 • Groene waterstof wordt geproduceerd uit hernieuwbare energie.
 • Zwarte waterstof wordt geproduceerd uit steenkool.
 • Grijze wordt geproduceerd uit aardgas.
 • Blauwe uit aardgas, maar met een CO2-afvangsysteem.
 • Roze wordt geproduceerd uit kernenergie.
  • Momenteel wordt waterstof overal ter wereld nog hoofdzakelijk geproduceerd met behulp van fossiele brandstoffen, omdat dat goedkoper is.

Productie komende decennia opgeschroefd

De spelers: de G7-landen worden verzocht het goede voorbeeld te geven.

 • Volgens de schattingen van Irena zou het gebruik van waterstof door de G7-landen tegen het midden van de eeuw kunnen vervier- tot verzevenvoudigen ten opzichte van 2020. Voor deze landen is dus duidelijk een rol weggelegd.
 • “De G7 heeft een enorme economische voetafdruk en is goed voor 30 procent van de wereldwijde vraag naar energie. Door gezamenlijke actie en gerichte samenwerking kan zij als eerste handelen en de voorwaarden scheppen voor een toekomstige waterstofmarkt, in overeenstemming met het Waterstofactiepact”, stelt Francesco La Camera, directeur-generaal van Irena.
 • Dit pact, dat afgelopen juni door de leden van de G7 is ondertekend, is bedoeld om de ontwikkeling van blauwe en groene waterstof en derivaten zoals ammoniak te versnellen.
 • Daarnaast dringt Irena er bij de G7-landen op aan om hun kennis en financiering met andere landen te delen, zodat “de opkomende waterstofmarkt het potentieel heeft om meer inclusief te zijn, met kansen voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden”.

De conclusie: gooi het kind niet met het badwater weg.

 • Irena waarschuwt beleidsmakers omdat ook de organisatie gelooft in het potentieel van waterstof. Ze hoopt alleen dat dit goed wordt benut.
 • In een voorwoord van het rapport zei Francesco La Camera, geciteerd door CNBC, dat het “duidelijk is geworden dat waterstof een sleutelrol moet spelen in de energietransitie als de wereld de 1,5°C-doelstelling van de Overeenkomst van Parijs wil halen”.

(lb)

Meer