‘Blijven alleen vliegbestemmingen met grotere winstmarges over?’

De wereldwijde luchtvaart zal uit de coronacrisis komen als een kleinere industrie, die voorzichtig met zijn middelen zal omspringen. Dat heeft Willie Walsh, directeur-generaal van de International Air Traffic Association (IATA), gezegd. Door deze evolutie dreigen bestemmingen die niet voldoende winstmarges aanreiken, uit het aanbod te kunnen wegvallen.

‘De uitbraak van de coronacrisis heeft op de luchtvaartindustrie een verlammende impact gehad’, betoogde Walsh. ‘Over de hele wereld is een grote vloot vliegtuigen voor onbepaalde tijd geparkeerd. Andere toestellen vliegen met nauwelijks passagiers aan boord.’ Hij voegt eraan toe dat de aarzelende heropleving van de vraag het herstel van de sector afremt.

Voorzichtiger

‘De luchtvaart wordt een kleinere industrie’, benadrukte Walsh. ‘We gaan niet alle capaciteit terugwinnen. Een gedeelte van de vloot is al definitief uit dienst genomen en afgeschreven. Bovendien zijn ook heel wat medewerkers vertrokken. Daardoor is het wereldwijde personeelsbestand gevoelig ingekrompen.’

‘De sector zal bovendien in de toekomst wellicht voorzichtiger handelen dan in het verleden. Ik verwacht op het gebied van fusies en overnames dan ook geen grote activiteit. De luchtvaartbedrijven zullen voorzichtiger omspringen met de financiële reserves die ze nog tot hun beschikking hebben.

Walsh, de voormalige chief executive van International Air Group (IAG), wees er daarbij op dat bestedingen van belangrijke financiële budgetten voor vele maatschappijen te riskant zou zijn.

‘De sector zal echter een consolidatie kennen omdat een aantal maatschappijen hun activiteiten zullen moeten inkrimpen, terwijl andere carriers zullen gedwongen worden hun operaties stop te zetten. Het zal de luchtvaartmaatschappijen tijd kosten om hun balansen weer op een gezond peil te krijgen.’

Onrendabele routes

Volgens de internationale luchtvaartorganisatie zal de wereldwijde vraag naar vliegtuigreizen pas over drie jaar opnieuw een niveau bereiken dat kan vergeleken worden met de situatie voor de uitbraak van de pandemie.

‘Hoewel de overlevende luchtvaartmaatschappijen mogelijk een oplossing zouden kunnen bieden voor de hiaten die door failliete sectorgenoten zijn achtergelaten, zullen de meeste bedrijven bijzonder omzichtig met hun heropbouw moeten omspringen’, waarschuwde Walsh. ‘Luchtvaartmaatschappijen zullen het zich niet kunnen veroorloven om op korte termijn de exploitatie van onrendabele routes op zich te nemen.’

Walsh wierp anderzijds op niet te geloven dat de crisis de bedrijfsmodellen van de regionale operatoren of budgetmaatschappijen heeft ondermijnd. ‘Het competitieve karakter van de sector is niet veranderd’, merkte hij op.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20