Bill Gates en George Soros trekken portefeuille open voor kernfusieproject

Het energieconcern Commonwealth Fusion Systems (CFS) heeft zich in een financieringsronde verzekerd van bijna 2 miljard dollar. Onder de investeerders bevinden zich Tiger Global Management, beleggingsmiljardair George Soros en techmiljardair Bill Gates. CFS richt zich op kernfusie: een onbeperkte bron van energie met nauwelijks afval en zonder CO2-uitstoot.

Waarom is dit belangrijk?

Kernfusie zou een gouden ticket kunnen zijn naar een duurzame energietoekomst. Vooralsnog geldt het echter als eeuwige belofte van de energiesector.

Tiger leidde de Serie B-financieringsronde, die uiteindelijk 1,8 miljard dollar opbracht. Het kapitaal kwam van ongeveer 30 investeerders die fusie-energie commercieel levensvatbaar willen maken. Google, Breakthrough Energy Ventures, een investeringsfonds voor duurzame energie opgericht door Bill Gates, en het Soros Fund Management behoren tot de meest in het oog springende namen onder de geldschieters.

“Snelste en goedkoopste weg naar commerciële fusie-energie”

CFS beweert de snelste en goedkoopste weg naar commerciële fusie-energie te hebben.

“De wereld is klaar om grote investeringen te doen in commerciële fusie als een belangrijk onderdeel van de wereldwijde energietransitie”, liet CFS-voorzitter Bob Mumgaard optekenen door de Financial Times.

Het opgehaalde bedrag zal worden toegevoegd aan de meer dan 2 miljard dollar die de energiegroep al sinds haar oprichting in 2018 heeft opgehaald. Bedoeling is dat CFS hierdoor genoeg financiële slagkracht heeft voor het bouwen, in bedrijf stellen en exploiteren van “’s werelds eerste commerciële kernfusiemachine.”

Geen radioactief afval

Bij kernfusie wordt schone energie opgewekt door atomen te laten samensmelten. In feite wordt bij fusie de reactie nagebootst die de zon van energie voorziet; als kers op de taart komt er bij het proces geen CO2 vrij. De commerciële toepassing ervan is echter een project van lange adem; onderzoek naar deze manier van energieopwekking strekt zich al uit over meerdere decennia. Toch is er af en toe sprake van een doorbraak in het onderzoek naar de energievorm.

In tegenstelling tot kernsplijting, waarbij atomen worden gesplitst, produceert fusie bijna geen radioactief afval, en kan het nooit leiden tot kernongevallen zoals in Tsjernobyl. De meest efficiënte chemische grondstoffen voor fusie – deuterium en tritium – zijn ook ruim voorhanden.

Magnetisch veld

Sovjetwetenschappers waren pioniers bij de ontwikkeling van de eerste fusiemachine, bekend als de “tokamak”, in de jaren 1950. Het ontwerp maakte het mogelijk een plasma van deuterium en tritium op zijn plaats te houden met krachtige magneten, en te verhitten tot temperaturen heter dan de zon, zodat de atoomkernen samensmolten en enorme hoeveelheden energie vrijkwamen.

CFS demonstreerde in augustus met succes het gebruik van een supergeleider met hoge temperatuur om een sterker magnetisch veld op te wekken. Dat zal volgens de ingenieurs een compactere fusie-energiecentrale mogelijk maken, die sneller en goedkoper te bouwen zal zijn dan bijvoorbeeld ITER, een kernfusiereactor in Zuid-Frankrijk.

Tot op heden is echter geen enkele energiegroep erin geslaagd het voor elkaar te krijgen meer energie te produceren dan een kernfusiemachine verbruikt.

(jvdh)

Meer