Bijna een op tien Belgen wil dit jaar kat of hond in huis nemen

Ook na de lockdowns blijven katten en honden bij de Belgische gezinnen in trek. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau iVox en het bedrijf Royal Canin, producent van voeding voor katten en honden. Maar niet alle geïnteresseerden blijken zich optimaal op de komst van de nieuwe huisgenoot voor te bereiden.

De uitbraak van de coronacrisis bleek de interesse in huisdieren sterk te stimuleren. Tijdens de voorbije lockdowns besliste een op acht Belgen een pup of een kitten te adopteren. Maar die trend lijkt nog steeds niet voorbij. Uit het onderzoek bleek dat 9 procent van de Belgen tegen eind dit jaar een hond of een kat in huis wil nemen. Daarbij kan vooral een interesse in jonge dieren worden opgemerkt. 

Voorbereiding

Opmerkelijk is echter dat 32 procent van de geïnteresseerden van mening zich niet op de komst van de toekomstige huisgenoot te moeten voorbereiden. Ongeveer 20 procent wendt zich voor advies tot een dierenarts.

Gedragsexperte Joke Monteny waarschuwt dat het nochtans belangrijk is zich vooral goed voor te bereiden, zodat het fysieke en mentale welzijn van het dier gegarandeerd kan blijven. Op die manier wordt volgens Monteny ook de kans groter dat de adoptie een duurzaam karakter krijgt.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat eigenaars het vooral moeilijk vinden om bij jonge dieren de grenzen van het gedrag te bepalen (52 procent).

Andere knelpunten zijn een gebrek aan inzicht in de betekenis van bepaalde gedragingen (37 procent), een tekort aan kennis over de specifieke noden van het ras (34 procent) en een kennis over de voedingsbehoeften. Al die problemen kunnen volgens Monteny met een goede voorbereiding perfect worden opgevangen.

Vakantieperiode

De onderzoekers stelden verder nog vast dat het enthousiasme voor een huisdier in Wallonië groter is dan in Vlaanderen. In het Franstalige landsgedeelte zou immers 8 procent de adoptie van een puppy of kitten overwegen, tegenover 3 procent in Vlaanderen.

Daarnaast bleek dat 12 procent van de ondervraagden hun nieuwe huisdier tijdens een vakantieperiode zou willen verwelkomen. Dat is volgens gedragsexperte Joke Monteny een goede keuze. “Het is inderdaad een goed idee om een jong dier te verwelkomen op een ogenblik dat men het zelf wat rustiger heeft”, aldus de experte.

“Een nieuwe thuis is voor een dier een enorme aanpassing. Rust in huis helpt de overgang te vergemakkelijken. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de adoptie van een volwassen dier.”

(kg)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.