Wat stelt Biden voor in stevig afgeslankt economisch plan van 1,75 biljoen dollar?

Joe Biden kondigde donderdagavond nieuwe richtlijnen aan voor het investeringplan waaraan al weken gewerkt wordt. De Democraten moeten echter nog steeds een consensus rond het plan bereiken in het Congres. Wat stelt de regering-Biden precies voor in het nieuwe plan en hoe zal dat bekostigd worden?

Volgens het nieuwe voorstel zal er een som van 1,75 biljoen dollar nodig zijn om de zorg voor gezinnen en de aanpak van de klimaatcrisis te hernieuwen. Dat is 250 miljard dollar minder dan oorspronkelijk werd geëist door de president. Biden trok donderdag naar Capitol Hill om het nieuwe plan voor te stellen aan de Democraten en zal later op de dag vanuit het Witte Huis de details delen met het Amerikaanse volk.

Zelfs de nieuwe afgeslankte versie van het investeringsplan zal vermoedelijk nog op heel wat verzet in het Congres mogen rekenen. Een progressieve fractie van de Democraten blijft nog steeds sceptisch over de blauwdruk en wil de volledige wettekst eerst uitvoerig doornemen. Zij houden alvast hun stem bij totdat die tekst volledig wordt vrijgegeven.

CNN kon het nieuwe plan al deels analyseren. Volgens hen doet de nieuw versie bijzonder grote toegevingen. Zo liet Biden geld voor betaald gezinsverlof en medisch verlof vallen, alsook het budget voor de prijsverlaging van bepaalde medicijnen, gratis openbare scholen voor het middelbaar beroepsonderwijs en de dekking voor een betere tandheelkundige verzekering.

Wat blijft er nog over in het investeringplan?

De volledige wettekst is nog niet vrijgegeven, maar CNN kon alvast enkele hoofdpunten bijeensprokkelen.

  • Kinderen en mantelzorg: Gratis kleuterschool voor alle 3- en 4-jarigen. Volgens het Witte Huis zou dat de grootste uitbreiding van het openbaar onderwijs in 100 jaar betekenen. Er zou een financieringsronde van zes jaar voor nodig zijn.
  • De aanpak van de klimaatcrisis: Washington mikt op een verlaging van 50 tot 52 procent van de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van dit decennium. Zo zou er een belastingverminderingen ingevoerd worden voor bedrijven die groene energie inzetten. Daar wordt 320 miljard dollar voor vrijgemaakt in het plan. 105 miljard dollar wordt opzij gezet voor de aanpak van klimaatrampen. Nog eens 110 miljard dollar zal in de ontwikkeling van hernieuwbare energie worden gepompt.
  • Gezondheidszorg: Er komt een premie voor zo’n 9 miljoen Amerikanen die een verzekering afsloten via de Affordable Care Act.
  • Kosten verlagen voor middenklasse: Er wordt 150 miljard dollar uitgetrokken om woningen betaalbaarder te maken. Een korting van de inkomstenbelasting voor ongeveer 17 miljoen laagbetaalde werknemers wordt verlengd. Zo’n 8,7 miljoen kinderen zullen gratis schoolmaaltijden krijgen.

Hoe zal Washington dit bekostigen?

Volgens de huidige blauwdruk zal Washington een belasting van 15 procent opleggen op de inkomsten van bedrijven die meer dan 1 miljard dollar aan winst rapporteren aan hun aandeelhouders. Er zou ook een toeslag van 1 procent komen op de aankoop van bedrijfsaandelen, weet CNN.

Verder komt er ook een minimumbelasting van 15 procent, per land, op buitenlandse winsten van Amerikaanse bedrijven. De rijken der aarde worden ook in het vizier genomen. Voor multimiljonairs en miljardairs komt er volgens de Financial Times een tarief van 5 procent op inkomens groter dan 10 miljoen dollar en vervolgens 3 procent op inkomens van meer dan 25 miljoen dollar. Waarom de allerrijksten minder belast worden, is niet duidelijk.

Washington benadrukt dat niemand die 400.000 dollar of meer per jaar verdient zijn belastingen zal zien stijgen. Toch zullen de autoriteiten stevig investeren in meer en beter opgeleide agenten voor de IRS, de Amerikaanse belastingdienst. Verouderde IRS-technologie zal gemoderniseerd worden en er zal gekeken worden naar nieuwe manieren om belastingontduikers te klissen. Of daar ook nieuwe spelregels voor het aangeven van winsten uit cryptomunten bijzit, is nog niet duidelijk.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20