Beursintroductie verloopt vlotst met charismatische CEO

CEO’s die zich in interviews en speeches als een charismatische persoonlijkheid presenteren, kunnen een positieve impact hebben wanneer hun bedrijf een notering aan de beurs krijgt. Een charismatische chief executive kan immers aan een hogere introductieprijs op de beurs worden gekoppeld. Dat zegt een studie door wetenschappers van het Walton College of Business aan de Universiteit van Arkansas, gebaseerd op een analyse van videobeelden van interviews en toespraken van chief executives.

Waarom is dit belangrijk?

Potentiële beleggers beschikken niet altijd over veel informatie over de CEO van een onderneming. Bij de waardering van het bedrijf baseren ze zich dan ook vaak op een beoordeling van de persoonlijkheid die de topman tijdens interviews of speeches naar voor laat komen.

Bescheidenheid versus charisma: Uit de studie blijkt dat nederigheid bij chief executives – hoewel deze karaktertrek in de media vaak wordt bejubeld – in feite ingaat tegen de impliciete leiderschapstheorie, die suggereert dat het publiek verwacht dat leiders zich als sterke, charismatische en agressieve visionairs presenteren.

 • “CEO’s die eerder aan een bescheidener persoonlijkheid worden gekoppeld, blijken vaker tot een onderwaardering van hun bedrijf aanleiding te geven”, voert onderzoeksleider Oleg Petrenko, professor management aan het Walton College of Business, aan.
 • “Dit weerspiegelt de onzekerheid van de beleggers over de capaciteiten van de topman en het potentiële succes van de onderneming. Een charismatisch chief executive wordt door belanghebbenden daarentegen vaak als zelfverzekerd, deskundig en bekwaam leider bestempeld.”
 • “Uit deze studie moet worden afgeleid dat chief executives in principe hun nederigheid in toom moeten houden”, zegt Petrenko nog.
 • “Nederigheid kan heel wat positieve dingen tot stand brengen, maar in deze specifieke context – wanneer chief executives hun bedrijf door het proces van een beursintroductie moeten leiden – moeten ze die nederigheid kunnen afleggen.”
 • “De toplui dienen daarbij aandacht te vestigen op de eigen prestaties en zichzelf meer op de voorgrond plaatsen dan ze in een andere situatie zouden doen.”

Complementair team is cruciaal: Tegelijkertijd waarschuwt Petrenko echter voor het gevaar om een CEO enkel op basis van dit specifieke persoonlijkheidskenmerk te selecteren.

 • “Wanneer de chief executive een bescheiden persoonlijk heeft, moet bij een beursgang voor een andere oplossing worden gezocht”, beklemtoont Petrenko.
 • “In dit geval zou in de directie moeten worden gezocht naar een andere figuur die wel over deze charismatische eigenschappen beschikt en het bedrijf op het traject naar de beursintroductie kan vertegenwoordigen.”
 • “Dit onderstreept het belang van een team dat de vaardigheden en persoonlijkheden van de verschillende leden samenbrengt”, merkt Petrenko nog op.
 • “Bedrijven mogen niet de fout maken om bij de selectie van een chief executive op één persoonlijkheidskenmerk te focussen. Het is een betere oplossing om rond de persoonlijkheid van de topman een geschikt en complementair team uit te bouwen.”

Aandacht voor persoonlijkheid: “De studie wil vooral een grotere aandacht en interesse doen rijzen voor de persoonlijkheid van de ondernemers en leidinggevenden”, stipt Petrenko nog aan.

 • “Beleggers investeren niet alleen in het bedrijfsplan van de onderneming, maar ook in de leidinggevende van het bedrijf.”
 • “We moeten de effecten van deze persoonlijkheidskenmerken van ondernemers beter begrijpen en een inzicht verwerven in de manier waarop zij beslissingen nemen, de basis waarop zij het bedrijf leiden en uiteindelijk het succes van de onderneming garanderen.”
Meer