Executive moet een duidelijke keuze in leiderschapsstijl maken

Chief executives die feedback van hun medewerkers nastreven, leveren hun bedrijf de beste resultaten op. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Michigan bij chief executives en topmanagers bij vijfenzestig ondernemingen.

Opgemerkt wordt dat de vraag naar feedback een gunstige impact heeft op het vertrouwen van het team, waardoor de prestaties een duidelijke verbetering kunnen kennen. De bereidheid om naar advies van medewerkers te polsen, kan volgens de onderzoekers een belangrijk alternatief zijn voor meer dominerende vormen van leiderschap, zoals de uitstraling van de persoonlijke visie naar het team. “Een chief executive die een zekere graad van bescheidenheid aan de dag legt, kan de onderneming belangrijke voordelen opleveren,” benadrukt onderzoeksleider Sue Ashford, professor management aan de University of Michigan. “De bereidheid om feedback te zoeken bij de naaste medewerkers kan immers een belangrijke stimulans voor het team medewerkers betekenen, waardoor de onderneming betere prestaties kan laten optekenen. Bovendien is feedback een leiderschapsstrategie die zou kunnen worden gebruikt door managers die zich minder comfortabel voelen met het bepalen en uitdragen van grote visies.”

Comfortabel

“Uit het onderzoek konden twee efficiënte strategieën worden vastgesteld om het vertrouwen van het managementteam te ondersteunen,” betoogt professor Ashford nog. “In de eerste plaats kon worden vastgesteld dat het uitdragen van een visie een efficiënte impact op de medewerkers heeft, maar eenzelfde effect kon worden verkregen door het zoeken naar feedback over de eigen stellingen en acties. Voor sommige leiders is een visionaire benadering echter geen comfortabele uitgangsbasis.” “Feedback is dan vaak een beter alternatief, op voorwaarde dat ook daadwerkelijk met de adviezen rekening wordt gehouden. Bij visionaire executives levert het zoeken van feedback daarentegen zelden een meerwaarde op.” De resultaten van de studie suggereren volgens Sue Ashford dat chief executives best een keuze maken tussen een visionaire of een bescheiden leiderschapsstijl, maar liever geen tussenoplossing zoeken. (mah)