“Beste ministers, dat jullie crypto’s niet begrijpen zal ons verhinderen België competitief te houden”

Ons land dreigt zijn eigen industriële handicap te creëren door een fenomenale technologische verschuiving te missen: die van de blockchain en de crypto’s. “Niet begrijpen hoe het werkt, weerhoudt ons ervan kansen te grijpen”, zegt het Belgische platform Bit4You.

Tussen de door Peking opgelegde boycot en het getreuzel in Washington vordert de regulering van cryptomunten op internationale schaal op een lukrake manier. In België heeft de regering-De Croo op basis van voorstellen van haar minister van Financiën besloten enige vorderingen te maken. In juni kondigde de federale overheid aan dat zij van plan was de controle op de bitcoinindustrie te structureren. Maar sindsdien wachten we op de koninklijke besluiten.

Terwijl buitenlandse cryptospelers zich verwonderen over de wachttijden en de aard van de nieuwe maatregelen, behouden de Belgische bedrijven hun geduld. Het in Brussel gevestigde platform voor de uitwisseling van digitale activa Bit4You had het voortouw genomen voor de lancering in 2018 en zijn project voorgelegd aan de marktautoriteit, de FSMA. Een goedbedoelde zet, vooral omdat de financiële waakhond de eerste Belgische cryptobeurs niet veel kon verwijten bij gebrek aan een wettelijk kader voor deze nieuwe activiteit.

Niet te vergeten dat Bit4You goed bekend is bij de verschillende politiediensten, van de Federal Computer Crime Unit (FCCU) tot de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), via Interpol en Europol.

“We zenden spontaan informatie uit. We spelen het spel mee en werken onder dezelfde regelgevende voorwaarden als het traditionele financiële systeem,” benadrukt Marc Toledo, medeoprichter en algemeen directeur van Bit4You.

Dit baanbrekende cryptobedrijf in België blijft nieuwsgierigheid opwekken, want er komen nu duizenden klanten bij en de omzet flirt met 2 miljard euro. Maar de directie begrijpt de positie van de beleidsmakers, om niet te zeggen hun grote koudwatervrees.

Politiek misverstand

“Ik zie dat de mensen die de leiding hebben niet over de juiste informatie beschikken. Ze hebben te veel informatie en begrijpen niet wat er gaande is”, betreurt Marc Toledo, die onlangs in het parlement sprak voor de Commissie van advies voor technologische vraagstukken over cryptomunten. Hij kon daarbij niet anders dan het gebrek aan kennis opmerken.

De directeur van Bit4You staat ook in contact met Mathieu Michel en hoopt dat hij zich meer op blockchain zal richten. Omdat, volgens hem, de staatssecretaris voor Digitalisering de problemen lijkt te hebben begrepen. De “digitale man” van de federale regering is al goed geïnformeerd en gematigd over crypto’s. Toledo hoopt nu ook andere beleidsmakers te overtuigen.

“De prioriteit zou zijn om leden van de regering te ontmoeten die de capaciteit hebben om een sector gunstig te beïnvloeden, om hen uit te leggen waarom we de blockchaintrein niet mogen missen. We moeten absoluut nadenken over deze technologie, want vandaag laat het simpele feit dat je blockchain niet begrijpt ons niet toe om in de juiste richting te gaan, namelijk België competitief houden in de wereld van morgen”, klinkt het bij de crypto-ondernemer.

Een visie die Wallonië er onlangs toe heeft gebracht zich op de markt voor digitale activa te begeven. Dit gezegd zijnde, hebben parlementen en regeringen de neiging om veranderingen door te voeren in het licht van op technologie gebaseerde maatschappelijke veranderingen, zoals de cryptomunten. “Het is een politieke tribale reflex die we regelmatig hebben, namelijk iets wat we niet begrijpen en wat we slecht categoriseren, te vergrendelen, in te perken,” had de voorzitter van de cdH, Maxime Prévot, toegegeven. “De onwetendheid van politici ten aanzien van blockchain duwt in de richting van conservatisme.”

Het hoofd van Bit4You gebruikt vaak het voorbeeld van de tijd toen men nog geloofde dat de aarde plat was: het was ondenkbaar dat men rond de wereld kon gaan. Hij past dezelfde redenering toe op onze leiders, die niet op de hoogte zijn van de draagwijdte van deze technologieën en zich dus niet kunnen voorstellen wat er allemaal mogelijk is.

Technologische vertraging, economisch risico

De afwachtende houding van de Belgische regering ten aanzien van cryptomunten en de blockchain kan nadelig zijn voor onze bedrijven en ons talent, bijvoorbeeld doordat de braindrain naar de buurlanden niet wordt tegengehouden. En de druk neemt toe, al was het maar vanwege de Europese richtlijnen die België zal moeten omzetten.

“Ik ben er echter van overtuigd dat één sessie, één informatiesessie, waarbij we een uur lang hun aandacht hebben en blockchain in eenvoudige en geïllustreerde bewoordingen aan hen wordt uitgelegd, hun ogen zal openen voor alles wat mogelijk is”, zegt Toledo. “Dus elke maand dat we wachten om onze leiders te informeren, zorgt voor een exponentiële vertraging in innovatie. Zeker in vergelijking met de Verenigde Staten, China en Zwitserland.”

De bestuurder preekt zeker voor het koor, maar hij staat niet alleen in zijn opvatting dat blockchain en de cryptocurrencies, fintechs (DeFi) en smart contracts die eruit voortkomen, een nieuwe industriële revolutie vormen die je niet mag missen. Maar we moeten al dit potentieel nog ontcijferen.

“België heeft alle troeven om de cryptorevolutie te leiden, maar niet de ambitie,” klaagde de baas van Keyrock, een rijzende Belgische crypto-ster. Op het ondernemersfront is er geen tekort aan investeringen, start-ups en innovaties. Maar bureaucratie en een afwachtende politieke houding minimaliseren de impact van het Belgische ecosysteem.

Toledo wil dan ook een gesprek aanknopen met onder meer de premier, de Minister van Financiën, zijn collega’s van Justitie, van administratieve vereenvoudiging, van pensioenen… Al deze politieke beleidsmakers die een zware administratie hebben en die dankzij crypto en gedecentraliseerde technologieën het leven van de burger, van bedrijven, van ambtenaren zouden kunnen vergemakkelijken.

En uiteindelijk om het functioneren van de staat te vergemakkelijken.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20