“België heeft alle troeven om de cryptorevolutie te leiden, maar niet de ambities”

De realiteit voor ondernemers in de cryptowereld van ons land? Er is geen tekort aan investeringen, start-ups en talent in België. Maar bureaucratie en een politiek afwachtende houding minimaliseren de impact van het Belgische ecosysteem, vreest de baas van de Brusselse fintechonderneming Keyrock, een rijzende ster in de crypto-industrie.

“We hadden het grappige idee om ons bedrijf, dat gespecialiseerd is in algoritmische cryptohandel, op te richten in Brussel, een erkend mondiaal financieel centrum,” grapte Kevin de Patoul, medeoprichter en CEO van Keyrock, terwijl hij sprak over de uitdagingen waarmee zijn atypische start-up werd geconfronteerd.

Deze handelsingenieur van opleiding, gespecialiseerd in financiële markten, sprak op de “Brussels Blockchain Conference” (zie beschrijving van het evenement hieronder, red.) en deelde met het publiek zijn enthousiasme voor gedecentraliseerde technologieën.

Hij bracht vooral een zeer concreet standpunt over de lancering in België, en zelfs in Europa, van een bedrijf dat zich richt op digitale activa. Dit komt omdat de jonge Belgische fintechonderneming te maken heeft gehad met bepaalde obstakels, soms gerelateerd aan de cryptobusiness, soms gerelateerd aan financiën in het algemeen of soms gewoonweg gerelateerd aan het starten van een bedrijf.

De overvloed aan particuliere financiering

De eerste ervaring die de Brusselse crypto-ondernemer deelde was vrij positief, het ging over private financiering in België voor start-ups.

“Wat we zien is dat risicokapitaal overvloedig beschikbaar is, vooral in de vroegere stadia van ontwikkeling, met fondsenwerving variërend van twee tot vier miljoen euro,” detailleerde de Keyrock-baas. Hij erkende ook dat er een zekere Belgische limiet bestaat voor grotere fondsenwervingen. In dat geval is het beter om naar het Europese niveau te gaan.

“Dat is helemaal geen probleem”, benadrukte hij, “onze serie A (de eerste echte financieringsronde die buiten de hechte kring van de oprichters, business angels en de eerste institutionele fondsen wordt uitgevoerd, red.) werd uitgevoerd met een Zwitsers fonds en een Luxemburgs fonds, dus dat we in Brussel gevestigd zijn, is helemaal geen beperkende factor.

Voeg daarbij de opkomst van investeringsfondsen gewijd aan blockchain, zoals Noia Capital, dat deze eerste Brusselse conferentie ondersteunde.

De traagheid van het openbaar bestuur

Wat de overheidsinvesteringen betreft, was de mening van Kevin de Patoul iets “genuanceerder”. Hoewel de mogelijkheden overvloedig lijken te zijn, zijn subsidies en andere overheidsfinanciering moeilijk toegankelijk en vooral erg traag.

“In elke laag van de Belgische institutionele ui zijn er aanbiedingen van overheidsfinanciering, waardoor het hele aanbod uiteindelijk zeer moeilijk te begrijpen is. Als ik in Brussel gevestigd ben, is het vrij ingewikkeld om echt te weten wat het bedrijf kan claimen”, verzekerde de CEO van fintech Keyrock.

Vanuit administratief oogpunt is de aanpak van overheidsinvesteringen uiteraard heel anders dan die van particuliere financiering. Maar het proces is duidelijk anders in die zin dat het omslachtig is.

“De publieke aanpak is, naar mijn mening, te traag voor startende ondernemingen. We kunnen financiële vooruitzichten voor vijf jaar opstellen, wat niets betekent, maar als we de financiering pas over een jaar krijgen, is het te laat,” zei hij.

Een sector die gemeden wordt?

Zich bewust van de eigenaardigheid van de gekozen sector om te ondernemen, bevestigde de medeoprichter van Keyrock dat de handel in cryptocurrencies geen goede reputatie had om in aanmerking te komen voor overheidsinvesteringen in België.

“Wij hebben een groot aantal tests uitgevoerd en evenveel rapporten ingediend om onze innovatieve oplossing aan te tonen, met het oog op de goedkeuring van een subsidie die ons zeer zou hebben geholpen. Totdat de subsidie om politieke redenen werd geschrapt, onder het voorwendsel dat de financierings-/handelskant niet interessant was,” herinnert Kevin de Patoul zich, om een voorbeeld te geven van de stigmatisering van zijn bedrijfstak in Brussel en meer in het algemeen in België.

Deze terughoudendheid wordt ook weerspiegeld in de Belgische regelgeving, ondanks de interesse en gedetailleerde kennis van de cryptomarkt van de kant van zowel de financiële autoriteit, FSMA, als de Nationale Bank van België. Maar van theorie naar praktijk gaat het niet goed.

“In België ontbreekt de wil om sneller vooruit te gaan dan Europa. Wetende dat de Europese machine zelf traag is in vergelijking met het tempo van de innovatie die wij op de markten zien. Het is misschien het vooroordeel van een ondernemer, maar wij zouden willen dat het sneller ging,” benadrukte de CEO van Keyrock, terwijl hij begrip toonde omdat de hele kapitaalmarkt op het punt staat volledig te worden vernieuwd.

Kortom, het ontbreekt België niet aan troeven, maar wel aan ambitie. Ons kleine land kan snel uitgroeien tot een centrum van innovatie, zoals Luxemburg in het verleden heeft gedaan op financieel gebied. Maar we moeten het willen.

“Door deze ambitie vast te leggen, zullen wij aan deze revolutie kunnen deelnemen”, aldus Kevin de Patoul.

Beleidsmakers en ondernemers alliëren rond blockchain

In de overtuiging dat ze “aan de vooravond staan van een revolutie van dezelfde orde als wat we 30 jaar geleden meemaakten met het internet”, hebben Raoul Ullens, een ondernemer die onlangs toetrad tot het Luxemburgse durfkapitaalfonds Noia Capital, dat gewijd is aan crypto, en Christophe De Beukelaer, een ondernemer en lid van het lid van het Brussels parlement, de eerste “Brussels Blockchain Conference” opgestart.

“Wij geloven dat het onze rol is als politici en geëngageerde ondernemers om de leiders bewust te maken van de maatschappelijke veranderingen die op komst zijn. We kunnen niet langer in het duister blijven tasten over deze nieuwe wereld! Het is een beetje alsof je je vastklampt aan de paardenkoets of de kaars als auto’s en gloeilampen verschijnen. De adoptie zal exponentieel zijn,” zijn de twee organisaties het eens.

Lees ookVrees voor regulering: kan crypto nu nog verboden worden? (12 en 3)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20