‘Bescherming tegen klimaatverandering is een mensenrecht’, oordeelt Hoge Raad der Nederlanden

Het Nederlandse equivalent van het Hof van Cassatie bevestigt dat de staat de verplichting heeft om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om het mensenrecht op leefbaarheid te beschermen.

De Hoge Raad der Nederlanden heeft geoordeeld dat radicale uitstootreducties – 25 procent tegen het einde van 2020! – wettelijk verplicht zijn. Dit de eerste keer dat een rechtszaak aangespannen door burgers een wettelijke basis legt om klimaatverandering te voorkomen.

De rechtbank heeft zich vrijdag uitgesproken over de klimaatzaak waarin milieuorganisatie Urgenda de overheid nalatigheid en schuldig verzuim aanwrijft wegens een ondoeltreffend klimaatbeleid.

Inhoudelijk gaven een rechter in eerste aanleg en een collega in beroep Urgenda gelijk, maar de Nederlandse overheid voerde bij de Hoge Raad aan dat de scheiding der machten werd geschonden. Omdat deze pionierszaak in verschillende landen is gekopieerd, keken klimaatactivisten wereldwijd halsreikend uit naar deze uitspraak.

In ons land werd de Belgische klimaatzaak in december 2014 gelanceerd door enkele bekende Vlamingen. Onder andere Fransesca Vanthielen en Tom Lenaerts daagden de vier bevoegde ministers voor de rechter. De zaak is nog steeds lopende.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20