Belgische inflatie wint opnieuw aan kracht en stijgt tot hoogste niveau sinds 1975

Uit het inflatierapport van Statbel, het Belgische statistiekbureau, blijkt dat het leven in ons land deze maand 11,27 procent duurder is geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat is de grootste stijging van de levensduurte op jaarbasis sinds augustus 1975.

De Belgische geldontwaarding blijft de wind in de zeilen hebben. Zo is het leven in ons land deze maand 11,27 procent duurder geworden. Daarmee ligt de inflatie op jaarbasis ruim 130 basispunten hoger dan in augustus. Toen kwam dat cijfer uit op 9,94 procent. Op maandbasis is er sprake van een stijging met 0,96 procent. De piek lijkt dus nog niet achter ons te liggen.

Energieprijzen

Ook de kerninflatie – zonder energie- en voedselprijzen – wint terrein. Die is gestegen van 5,74 procent in augustus (op jaarbasis) tot 6,21 procent in september. “Dat is een gevolg van de toegenomen inflatie voor bewerkte voeding en diensten”, laat de overheidsdienst weten.

Tot op vandaag blijft de torenhoge inflatie grotendeels het gevolg van de toegenomen energieprijzen. De inflatie voor energie bedraagt nu 60,54 procent tegenover 49,81 procent vorige maand en 49,11 procent in juli. Elektriciteit is nu 81,3 procent duurder dan een jaar geleden. Aardgas is zelfs 134,9 procent duurder. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 56,3 procent gestegen in één jaar tijd. Het prijskaartje van motorbrandstoffen nam gedurende diezelfde periode toe met 16,8 procent.

Prijskaartje voeding stijgt

Voeding is dan weer 10,4 procent duurder geworden in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Vooral het prijskaartje van oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is fors naar omhoog geschoten. Zo betaal je 24,8 procent meer voor oliën dan een jaar geleden. Boter is zelfs 25,9 procent duurder geworden en vis kost je nu 12,5 procent meer. De prijs van brood en granen is opgelopen met 13,2 procent. De inflatie van vlees bedraagt deze maand 10,3 procent.

Net zoals de voorgaande maanden worden bepaalde producten ook goedkoper. Zo betaal je vandaag 11,9 procent minder voor een televisie dan een jaar geleden en zijn smartphones 9,9 procent goedkoper geworden. Bij de computers werd er een prijsdaling opgetekend met 5,2 procent.

En elders in de EU?

De inflatie wint overigens niet overal in de Europese Unie aan kracht. Zo heeft ook Spanje vandaag het inflatierapport voor september gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de inflatie op jaarbasis is gedaald van 10,5 procent in augustus naar 9 procent in september.

Deze namiddag is het de beurt aan Duitsland. Gevreesd wordt dat in de grootste economie van de Europese Unie de geldontwaarding verder zal oplopen. Zo is het leven in enkele belangrijke deelstaten, waaronder Beieren en Noordrijn-Westfalen, ruim 10 procent duurder geworden.

(lb)

Meer