Belgische economie zal in vierde kwartaal met 4,5 procent krimpen: ‘Double dip is een feit’

De Belgische economie zal in het vierde kwartaal van 2020 opnieuw een zware terugval van 4,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) kennen. Dat blijkt uit een enquête en economische analyse van Voka.

‘De double dip of W-curve is een feit: we gaan opnieuw fel achteruit en deze jojo-beweging dreigt onze economie helemaal te ontwrichten’, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens.

Op basis van de nieuwste enquête en economische analyse van Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, blijkt dat het economisch herstel van het derde kwartaal nu voor een groot deel verloren zal gaan. Na de grootste economische recessie in decennia van in de eerste jaarhelft, kenden we een heropleving met 10,7 procent in het derde kwartaal.

W-curve

Maar in het vierde kwartaal van 2020 verwacht Voka dat de tweede coronagolf onze economie met liefst 4,5 procent naar beneden zal duwen. ‘Er werden al veel soorten curves voorspeld voor de conjunctuur dit jaar, maar nu blijkt helaas dat het een W-curve is: na de eerste heropleving zakken we weer diep weg voor er herstel optreedt in 2021. In het beste scenario althans, want zonder doordacht en krachtdadig coronabeleid dreigt deze tendens zich te herhalen en komen we terecht in een echte jojo-beweging die onze economie helemaal zal kraken. De vele goede steunmaatregelen van de regeringen zullen dit niet kunnen tegenhouden’, vreest Hans Maertens.

Deze tweede lockdown moet voor Voka de allerlaatste zijn. ‘We moeten vermijden dat het virus nog eens zo sterk de kop op steekt en onze maatschappij en economie lam legt’, benadrukt Maertens. Daarom moet volgens Voka nu dringend een coherent en consistent plan opgezet worden dat het virus definitief weert en een nieuwe coronagolf vermijdt. De enquête van Voka werd ingevuld door duizend Vlaamse ondernemingen.

Meer