België onthoudt zich als enige bij stemming over Europese noodsteun voor corona: alle ogen op N-VA

Alle lidstaten van de Europese Unie stemden maandag in met de inzet van ongebruikte fondsen uit de Europese begroting, behalve België. In totaal stroomt er nu 37 miljard euro terug naar de lidstaten om de coronacrisis te bestrijden. Maar N-VA is rabiate tegenstander.

Het ging om een voorstel van de Europese Commissie waarbij 8 miljard euro aan ongebruikte fondsen vrijkomt. Dat geld komt eigenlijk uit het Europees Cohesiefonds, dat economische en sociale ongelijkheden in de Unie probeert weg te werken. Er is ook een aanvulling van 29 miljard euro uitgetrokken, als gevolg van geplande budgetten die verschoven worden.

Samengeteld is dat dus 37 miljard euro. Daarmee kunnen de lidstaten medisch materiaal kopen, steun verlenen aan bedrijven en de arbeidsmarkt bijsturen. Alleen, en daar zit de Belgische angel, volgt de verdeelsleutel van het Cohesiefonds. Bepaalde – economisch achtergestelde – gebieden krijgen meer middelen dan de rijkere gebieden. Een voorbeeld: Spanje krijgt 4,1 miljard, terwijl Nederland maar aanspraak maakt op 25 miljoen euro.

België vangt 36 miljoen

Voor België gaat het om 36,7 miljoen euro. Dit is de verdeling per deelstaat:

  • 4,3 miljoen euro voor het Brusselse gewest
  • 6,5 miljoen euro voor Vlaanderen
  • 9,6 miljoen euro voor de Franse Gemeenschap
  • 16 miljoen euro voor het Waalse gewest

De onthouding van België is het gevolg van onenigheid tussen de deelstaten. De Vlaamse regering, met daarin N-VA, CD&V en Open Vld, heeft de zaak naar alle waarschijnlijkheid geblokkeerd. Vorige week stemden de drie Europarlementsleden van N-VA alvast niet in met het steunpakket, omdat er amper geld naar Vlaanderen vloeit. Opmerkelijk: het Vlaams Belang ging wél akkoord.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet eerder al weten dat hij zich niet kon vinden in de verdeelsleutel. Hij was naar eigen zeggen verontwaardigd over het feit dat Vlaanderen amper een derde van de middelen krijgt. ‘Eens te meer gaat er Europees noodgeld aan Vlaanderen voorbij’, stelde hij in het Vlaams Parlement. ‘Ik ga een demarche doen naar de Europese Commissie om te zeggen dat dit niet kan’, klonk het.

Europees Parlementslid Cindy Franssen (CD&V) vond het ‘ongelofelijk’ dat de N-VA’ers niet meestemden.
Meer