‘België heeft tegen 2030 een van de vervuilendste elektriciteitsnetten in Europa’

De Britse klimaatdenktank Ember waarschuwt voor de nefaste gevolgen van de geplande Belgische kernuitstap tegen 2025. ‘Het gat dat kernenergie achterlaat, zal bijna volledig met gas worden ingevuld. Dat is een slechte zaak voor het klimaat’, klinkt het.

Het is de ambitie van de federale regering om tegen 2025 alle zeven kerncentrales in ons land te sluiten. Om die stroomproductie te vervangen gaat de federale regering voornamelijk een beroep doen op gascentrales. Ze maakt daarbij gebruik van het CRM-subsidiemechanisme waarbij er staatssteun gegeven wordt aan de bouw van van gascentrales of batterij-opslagcapaciteit.

‘Het is net die omschakeling die een negatieve impact zal hebben op het klimaat’, waarschuwt Ember die een doorlichting van de nationale energie- en klimaatplannen van de EU-lidstaten heeft gedaan. ‘Kernreactoren stoten geen CO2 uit, gascentrales wel.’

Meer investeren in groene energie

De kernuitstap in combinatie met de trage ontplooiing van hernieuwbare energiecapaciteit zorgt ervoor dat België het enige land in Europa is waar het aandeel fossiele brandstoffen in de energieproductie zal toenemen tegen 2030. Daarmee behoren wij bij de kneusjes van de Europese klas. Volgens Ember zal enkel Polen het nog slechter doen.

Het aandeel fossiele stroomproductie in ons land zal tegen 2030 bijna 60 procent bedragen tegenover ongeveer 40 procent in 2018. Ter vergelijking: het Europees gemiddelde bedraagt tegen 2030 zo’n 25 procent.

Charles Moore, hoofdonderzoeker bij de klimaatdenktank roept ons land op om meer te investeren in hernieuwbare energiebronnen. België loopt op dat vlak hopeloos achter als we naar het Europees gemiddelde kijken.

Het is overigens niet duidelijk of alle zeven kerncentrales effectief zullen gesloten worden tegen 2025. In het regeerakkoord wordt de kernuitstap bevestigd, maar de regering houdt een slag om de arm. Zo kunnen er twee centrales worden opengehouden als de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20