België heeft hoge moord- en zelfmoordratio

In Litouwen loopt de burger meer kans om door bewust geweld – moord of zelfmoord – om het leven te komen dan in elke andere lidstaat van de Europese Unie. Op de tweede plaats staat Letland, gevolgd door Hongarije. In Zuid-Europa lijkt de bevolking daarentegen het meest tegen dodelijk geweld beschermd. Het aantal overlijdens door moorden en zelfmoorden ligt immers het laagst in Italië, Spanje en Griekenland. Dat blijkt uit een studie van het European Data Journalism Network (EDJN).

Drie jaar geleden stierven 61.000 mensen in de Europese Unie door moord of zelfmoord. Dit cijfer vertegenwoordigde 1,3 procent van alle overlijdens die de Europese Unie dat jaar moest registreren.

Terrorisme

Al decennia lang neemt het aantal gewelddadige overlijdens in de Europese Unie gestaag af. Ook drie jaar geleden was er nog een daling met 3,3 procent genoteerd tegenover het jaar voordien. Tegelijkertijd hadden terroristische aanslagen dat jaar een duidelijke impact. In Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië nam het aantal gewelddadige sterfgevallen immers toe.

De onderzoekers stelden vast dat er in Letland drie jaar geleden per honderdduizend inwoners 5,64 moorden moesten worden opgetekend. Daarna volgden Litouwen (4,92), Estland (2,51) en België (1,96). Anderzijds wijzen de onderzoekers erop dat dertien lidstaten dat jaar minder dan één moord per honderdduizend burgers hadden laten optekenen.

De Verenigde Staten noteerden over diezelfde periode 5,5 moorden per honderdduizend inwoners. In Rusland liep dat cijfer echter op tot 10,8 slachtoffers. Het rapport benadrukt nog dat het aantal moordpogingen over een periode van acht jaar nagenoeg status-quo bleef.

Baltische staten

Wanneer men anderzijds naar zelfmoorden kijkt, registreerde de Europese Unie vier jaar geleden 56.000 feiten. Daarmee vertegenwoordigden zelfmoorden 1,2 procent van alle overlijdens die de regio dat jaar kende. De onderzoekers stelden vast dat 77 procent van de zelfmoordenaars mannen waren. Daarnaast bleek 48 procent tussen veertig en vijfenzestig jaar.

Ook hier verschijnen twee Baltische staten in de top drie. Litouwen eindigde op een eerste plaats met 30,28 zelfmoorden per honderdduizend inwoners, gevolgd door Slovenië met 20,72 feiten. Daarna volgen Letland en Hongarije.

De onderzoekers wijzen erop dat Slovenië weliswaar het laagste aantal moorden meldde, maar wel veel zelfmoorden kende. Anderzijds lieten Estland en België zowel bij moorden als zelfmoorden een hoge score noteren.

In Zuid-Europa ligt het niveau zelfmoorden daarentegen op een laag niveau. Cyprus stond helemaal onderaan met 4,45 feiten per honderdduizend inwoners. Ook Malta, Italië, Spanje en Griekenland kenden relatief weinig zelfmoorden. Het gemiddelde van de Europese Unie bedroeg 11,23 zelfmoorden per honderdduizend inwoners.

Meer
Laatste update:
Laatste update:
Lees meer...
Markten
BEL20