Belgen moeten langer wachten op cruciale immuniteitstesten

De Belgische staat kan ondanks aandringen van de medische wereld nog geen duidelijkheid scheppen over de praktische modaliteiten en de terugbetaling van de zogeheten serologische testen, die via een bloedprik Covid-19-antilichamen opsporen. Die immuniteitstesten zijn nochtans cruciaal om te weten wie er al besmet is geraakt met het coronavirus.

Dokters, ziekenhuizen en gespecialiseerde labo’s wachten al weken op de richtlijnen rond de serologische testen. Die zijn niet te verwarren met de PCR-testen:

 • Een PCR-test gaat via een neus-uitstrijkje na of u het coronavirus in uw lijf heeft.
 • Een serologische test gaat via een bloedanalyse na of u antistoffen tegen het coronavirus opgebouwd heeft. Indien positief, wil dat zeggen dat u Covid-19 gehad heeft en over een vorm van afweer beschikt. Of het om echte immuniteit gaat, is wetenschappelijk nog niet uitgemaakt.

Terwijl de coronavirus-opsporingstesten op gang gekomen zijn en volledig terugbetaalbaar zijn, is er al weken onduidelijkheid over de serologische testen. De medische wereld zit met tal van vragen:

 • Welke van de verschillende testen op de markt is de meest geschikte?
 • Wanneer worden ze op grote schaal aan de bevolking aangeboden?
 • Waar is de beste plek (ziekenhuis, huisdokter, elders?) om die testen af te nemen?
 • Hoe wordt de terugbetaling geregeld?

Het ongeduld is groot, want de testen zijn volgens experts beschikbaar.

 • Sommige privélabo’s zeggen de test te willen aanbieden, maar waarschuwen de patiënt ervoor dat de factuur bij gebrek aan terugbetalingscriteria volledig voor rekening van de patiënt is.
 • Ook werkgevers willen weten waar ze aan toe zijn, mochten ze tot het testen op antistoffen bij hun personeel overgaan.
 • De onduidelijkheid rond de serologische testen is ook een van de elementen het protest van de Franstalige zorgsector tegen minister van Volksgezondheid Maggie De Block aanwakkert.
 • De antistoffentesten kunnen ook een middel zijn om de ‘contact tracing’ efficiënter te laten verlopen.

De sector hoopte dat de FOD Sociale Zekerheid via een Koninklijk Besluit duidelijkheid zou scheppen, maar de tekst, die vandaag in het Staatsblad gepubliceerd is, laat iedereen op zijn honger zitten. De overheid schept vooralsnog geen duidelijkheid over de twee belangrijkste elementen: de procedure en de terugbetalingsmodaliteiten.

 • ‘Voorlopig zijn er nog geen duidelijke praktijkrichtlijnen voor het gebruik ervan’, staat te lezen.
 • En verder: ‘Er is nog geen validatie van de verschillende soorten serologische tests.’
 • Evenmin is uitgemaakt hoe de testen gebruikt kunnen worden in een arbeidscontext.
 • De publicatie waarschuwt wel voor schaarste, ‘waardoor het gebruik rationeel moet aangestuurd worden.’
 • Er is nog geen terugbetalingsregeling, ‘zolang de overheidsinstelling Sciensano geen richtlijnen geeft over het gebruik’.

De bewuste publicatie in het Staatsblad

RIZIV

Het RIZIV, de rijksdienst voor ziekte- en-invaliditeitsverzekering, kwam dinsdagavond toch met meer duideljkheid en publiceerde de criteria voor terugbetaling. Maar het blijft wachten op groen licht van de overheid, via een Koninklijk Besluit dat moet volgen op dat van vandaag.

‘Tot aan de datum van de publicatie van het Koninklijk Besluit, blijft het verboden om serologische testen aan de patiënten, of de verzekering voor geneeskundige verzorging, aan te rekenen’, zegt het RIZIV.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20