Beetje bij beetje lijkt de ECB zich te herinneren wat haar belangrijkste taak is

Economen en beleggers zullen komende donderdag ongetwijfeld aan de lippen hangen van Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). De meest recente notulen van de toezichthouder laten immers uitschijnen dat de centrale bank in de nabije toekomst wel eens meer gas zal terugnemen dan verwacht.

De bestuursleden van de ECB komen nu donderdag samen om het verdere verloop van het monetaire beleid te bespreken. Tijdens de jongste vergadering werd er beslist om het opkoopprogramma in het derde kwartaal stop te zetten, wat de deur op een kier zet voor een renteverhoging tegen het einde van dit jaar.

Torenhoge inflatie

Die boodschap kwam zeker niet als een verrassing aangezien de inflatie nu al enkele maanden hoge toppen scheert. Het inflatiecijfer in de eurozone kwam in maart uit op 7,5 procent, het hoogste niveau sinds de invoering van de euro. In ons land bedroeg de inflatie 8,31 procent. Bij onze noorderburen is de geldontwaarding vorige maand zelfs opgelopen tot 9,7 procent.

Volgens sommige critici is de ECB veel te laat in gang geschoten, of doet het nog veel te weinig om de torenhoge inflatie aan te pakken. Ook binnen de centrale bank gaan er stemmen op om sneller in te grijpen. Joachim Nagel, voorzitter van de Duitse centrale bank, is daar (traditiegetrouw) één van. “De inflatiegegevens spreken voor zichzelf”, klonk het vorige week. “De ECB mag geen kansen laten liggen om tijdige tegenmaatregelen te nemen.”

Gevaar voor recessie

We mogen daarbij niet vergeten dat de toezichthouder lang heeft volgehouden dat de inflatie tijdelijk is, wat ertoe heeft geleid dat er tot nu toe geen ingrijpende maatregelen zijn genomen. Daar komt nog eens bij dat een te snelle verstrakking van het beleid vergaande gevolgen kan hebben voor de op dit moment zeer fragiele economische groei binnen de eurozone. Indien de rente te snel stijgt, kan dat de eurozone in een recessie duwen, zeker nu er een oorlog aan de gang is in Oekraïne.

Maar nu lijkt de ECB alsnog bereid om harder aan de handrem te trekken. In de notulen van de rentevergadering van maart staat dat volgens sommige bestuursleden de voorwaarden voor een renteverhoging vervuld zijn. De Amerikaanse bank Goldman Sachs sluit zelfs niet uit dat de toezichthouder dit jaar de rente twee keer zal verhogen. Daarmee lijkt de ECB traag maar zeker opnieuw tot het besef te komen wat haar belangrijkste taak is: het handhaven van prijsstabiliteit.

Hoe dan ook zal de eerste renteverhoging naar alle waarschijnlijk pas in de tweede helft van dit jaar volgen. De geldmarkt verwacht een renteverhoging in september, economen verwachten ze pas in december.

Dat neemt niet weg dat beleggers en economen naar elk woord zullen luisteren dat Lagarde nu donderdag zal zeggen. Een renteverhoging mag dan wel niet voor morgen zijn, de voorzitter zal naar alle waarschijnlijkheid wat meer details geven over wat we de komende maanden mogen verwachten.

(lb)

Meer