Batterijen werden afgelopen decennium al 90 procent goedkoper en einde is nog niet in zicht

De kostprijs van batterijen is de voorbije jaren sterk gedaald. Die trend zal zich bovendien ook in de toekomst verder doortrekken. Dat zegt een rapport van onderzoeker Bloomberg New Energy Finance. Door die evolutie zal volgens de studie in de loop van volgend decennium ook de automarkt een mijlpaal bereiken.

Daarbij zullen elektrische wagens immers hetzelfde prijsniveau bereiken als voertuigen met verbrandingsmotoren.

Efficiëntie

‘Begin dit decennium lag de prijs voor een batterij op 1.100 dollar per kilowattuur,’ zegt Bloomberg. ‘Vandaag is die prijs echter al gedaald tot 156 dollar. Dat is een daling met 87 procent.’

‘Die trend zal zich ook de toekomst verder doorzetten. Over vier jaar zal een batterij nog 100 dollar per kilowattuur kosten. Tegen het einde van volgend decennium zal die prijs zelfs nog verder tot 61 dollar zijn gezakt.’

Bloomberg wijst erop dat de verdere prijsdalingen door verschillende factoren zullen worden gedragen. ‘Men mag zich verwachten aan investeringen in de verdere optimalisatie van de productie, terwijl ook het ontwerp gevoelige verbeteringen zal kennen. De toeleveringsketen zal eveneens een efficiëntere organisatie krijgen.’

Dit jaar waren de prijsdalingen vooral te danken aan de toenemende omvang van de orders en de groei op de markt van elektrische wagens. De volgende jaren mogen volgens het rapport ook nieuwe ontwerpen en dalende productiekosten worden verwacht.

Mijlpaal

‘Over vijf jaar zal de automarkt hierdoor een nieuwe mijlpaal laten optekenen,’ aldus Bloomberg. ‘Dan zal een batterij nog 100 dollar per kilowattuur kosten. Op dat ogenblik zullen elektrische wagens en auto’s met verbrandingsmotoren zich voor de eerste keer op hetzelfde prijsniveau bevinden.’

Bloomberg merkt nog op dat de wereldwijde batterijmarkt dit jaar een waarde heeft van ongeveer 20 miljard dollar. In het midden van het volgende decennium zal dat niveau echter opgelopen zijn tot 60 miljard dollar. Nog eens vijf jaar later mag een verdere verdubbeling tot nagenoeg 120 miljard dollar worden verwacht.

Meer