Bankgouverneurs luiden alarmklok over klimaatverandering

De klimaatverandering vormt voor het mondiale financiële systeem een existentiële bedreiging. De sector moet dan ook dringend stappen ondernemen om op die uitdagingen een passend antwoord te formuleren. Dat zeggen Mark Carney en Villeroy de Galhau, de respectieve gouverneurs van de Bank of England en de Banque de France, in een column voor de Britse krant The Guardian. Zij waarschuwen dat de financiële toezichthouders, banken en verzekeraars wereldwijd de lat hoger moeten leggen om een ​​catastrofe te voorkomen.

“Centrale banken zijn verantwoordelijk voor het financiële beleid en toezicht,” benadrukken Carney en de Galhau. “Het zou dan ook een grote fout zijn om de duidelijke fysieke risico’s te negeren. De klimaatverandering is een wereldwijd probleem ook dat wereldwijde oplossingen vereist. Daarin moet de hele financiële sector een centrale rol opnemen.”

Stresstests

Carney en de Galhau dringen er bij de andere financiële toezichthouders op aan om stresstests rond klimaatverandering uit te voeren. “Op die manier moet het mogelijk zijn eventuele risico’s in het systeem te signaleren,” betogen de gouverneurs. Ze pleiten terzake ook voor een grotere samenwerking tussen de verschillende landen.

“Er zal een grote reallocatie van kapitaal noodzakelijk zijn om te vermijden dat de opwarming van de aarde verder gaat dan de stijging met maximaal 2 graden Celsius die het Klimaatakkoord van Parijs naar voor schuift,” zeggen Carney en de Galhau. “Daarbij zal het banksysteem een cruciale rol moeten opnemen.”

Bedrijven en industrieën die zich aan deze nieuwe realiteit niet aanpassen, dreigen volgens de gouverneurs teloor te gaan. “De klimaatverandering brengt voor de banken en verzekeraars grote risico’s mee,” aldus Carney en de Galhau.

“Klimaatincidenten – zoals hittegolven, droogtes en overstromingen – kunnen immers tot aanzienlijke verliezen leiden. Dat kan ook de financiële sector raken. Bovendien is er de band met de sector van de fossiele brandstoffen. Ook daar dreigen uiteindelijk mogelijk grote financiële verliezen.”

Carney wees daarbij eerder al naar de instorting van de verkoop van dieselauto’s. “Dat heeft immers een domino-effect gehad dat niet alleen de autoverkopers trof,” benadrukte hij. “Het probleem heeft zich in de hele economie laten voelen.”

“De banken zouden tot de vaststelling kunnen komen dat een aantal activa, gekoppeld aan fossiele brandstoffen, nagenoeg al hun waarde verliezen,” zeggen de gouverneurs. Volgens een aantal rapporten zou de klimaatverandering ongeveer 20 biljoen dollar aan activa kunnen wegvegen.

Prioriteit

Gewezen wordt ook naar een rapport van het Network for Greening the Financial System (NGFS), een internationale groep van centrale banken en financiële regelgevers, dat beschrijft welke stappen de financiers moeten zetten om de klimaatverandering aan te pakken.

“De voorbije periode is de klimaatverandering voor de centrale bankiers niet de eerste prioriteit geweest,” wordt er benadrukt. “De grootste aandacht ging immers naar de probleemsituatie waarin vele banken na de financiële crisis van tien jaar geleden verzeild waren geraakt. Er groeit echter steeds meer een besef dat actie moet worden ondernomen om de risico’s van de klimaatverandering aan te pakken.”

Kritiek op de sector is er ook omdat men verwachtte dat het bankwezen zichzelf zou hervormen zonder dat de introductie van strengere regels noodzakelijk zou zijn.

“Centrale banken over de hele wereld hebben het probleem heel goed geïdentificeerd,” benadrukt Frank van Lerven, analist bij de New Economics Foundation. “De vraag is echter of de sector ook in staat is daadwerkelijk actie te ondernemen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20