Automobilisten wachten zo lang mogelijk met tanken; gedrag heeft nochtans belangrijke risico’s

De dure brandstofprijzen hebben tot gevolg dat vele autobestuurders een nieuwe tankbeurt zo lang mogelijk uitstellen. Maar niet zelden wordt de resterende voorraad in de benzinetank schromelijk overschat, waardoor de auto onbedoeld tot stilstand komt. Dat blijkt uit een studie van de organisatie Green Flag bij een groep autobestuurders in het Verenigd Koninkrijk.

Gewaarschuwd wordt echter dat dit gedrag niet alleen schade aan het voertuig kan veroorzaken, maar ook de verkeersveiligheid in het gedrang zou kunnen brengen.

Riskant

De studie van Green Flag toonde dat 31 procent van de automobilisten eerder geneigd is het brandstofpeil in zijn brandstoftank zo laag mogelijk te laten zakken alvorens te tanken. Dat gedrag wordt door de hoge levensduurte geïnspireerd.

Jonge bestuurders blijken volgens de studie het meest geneigd het risico te lopen om met hun auto zonder brandstof te vallen. In de categorie onder de leeftijdsgrens van vijfendertig jaar zou 51 procent van de ondervraagden proberen om zo ver mogelijk te rijden zonder bij te tanken.

“Brandstoftanks leegrijden kan echter een riskante zaak zijn”, waarschuwen de onderzoekers. “Uit de studie blijkt dat 28 procent toegeeft dat zijn voertuig al eens zonder brandstof heeft gezeten, oplopend tot 55 procent in de groep tussen achttien en vijfendertig jaar.”

“Wanneer echter regelmatig met een beperkte voorraad benzine of diesel wordt gereden, kan aan het voertuig belangrijke schade worden veroorzaakt. Vuiligheid in de brandstoftank kan de brandstofpomp of de filter verstoppen.”

“Ook bestaat het risico dat de chauffeur plotseling zonder sturingskracht valt. Op drukke wegen kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Bovendien loopt men het risico op een afgelegen lokatie gestrand te raken.”

“Autobestuurders staan onder een grotere financiële druk dan in het verleden, maar het uitstellen van een tankbeurt biedt geen enkele oplossing”, merkt Katie Lomas, hoofd van Green Flag Breakdown, in een commentaar op de studie, op.

“Rondrijden met bijna lege tanks kan mechanische problemen kan veroorzaken, maar ook de pech op zich zorgt al voor een groot ongemak. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het is dan ook beter om een verplaatsing aan te vatten met een brandstoftank die voldoende is gevuld.”

Aangepast rijgedrag

Uit de gegevens van Green Flag blijkt verder ook dat 70 procent van de automobilisten zijn rijgedrag onder invloed van de oplopende kosten voor het levensonderhoud heeft veranderd. De studie toonde aan dat 37 procent van de automobilisten minder vaak recreatieve verplaatsingen plant.

Daarnaast zegt 20 procent zijn rijstijl te hebben veranderd, terwijl nog eens 19 procent bij zijn verplaatsingen een aantal taken heeft gecombineerd om benzine te besparen. Tevens geeft 15 procent aan het gebruik van de airconditioning en verwarming op een lager niveau te zetten, met als doelstelling het brandstofverbruik terug te dringen.

De onderzoekers stelden verder nog vast dat de gemiddelde automobilist momenteel met de wagen maandelijks 23 mijl minder afstanden aflegt dan tijdens de maand januari van dit jaar. Een kwart erkent bovendien vaker bij het benzinestation brandstof in te slaan om niet in één keer voor een volle tank te hoeven betalen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20