Argentijnse president Alberto Fernández wil opnieuw onderhandelen over soevereiniteit Falklandeilanden

Vorige week sprak de Argentijnse president Alberto Fernández de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. In zijn lange toespraak haalde de Argentijn de soevereiniteitsrechten van de Falklandeilanden aan.

“Mijnheer de voorzitter, ik wil de legitieme en onschendbare soevereiniteitsrechten van Argentinië op de Malvinas (Falklandeilanden red.), South Georgia, South Sandwich Islands en aangrenzende maritieme ruimten opnieuw bevestigen. Zij zijn Argentijns nationaal grondgebied en worden al bijna 190 jaar illegaal bezet door het Verenigd Koninkrijk”. Zo stelde de Argentijn

“Het Verenigd Koninkrijk volhardt in zijn houding door niet te luisteren naar de oproepen tot hervatting van de onderhandelingen over het territoriale geschil”. 

Fernández werd in zijn bewoording bijgestaan door zijn minister van Buitenlandse Zaken Santiago Cafiero. Die verklaarde dat Argentinië ernaar streeft dat de zuidelijke Atlantische Oceaan een regio wordt die erkend wordt als “voorbeeld van vrede en dialoog tussen naties”.

“Daartoe is het van essentieel belang dat met vreedzame middelen een oplossing wordt gevonden voor de al bijna 190 jaar durende soevereiniteitsstrijd tussen Argentinië en het Verenigd Koninkrijk”. Dat zei de Argentijn, die stelde dat de militaire aanwezigheid van het VK in de zuidelijke Atlantische Oceaan onrechtvaardig en onevenredig is.

Tenslotte benadrukte Cafiero dat Argentinië “zijn legitieme rechten op deze gebieden hiermee opnieuw bevestigt, in een onbetwistbare vorm”.

Militaire oefeningen

De eilanden raakten onlangs weer in opspraak nadat het VK aankondigde deel te nemen aan de jaarlijkse marineoefening UNITAS, die georganiseerd werd door Brazilië en deze maand plaatsvond in de Atlantische Oceaan. Als reactie op de deelname van de Britten kondigden de Argentijnen aan zich terug te zullen trekken van de oefeningen.

Daarnaast heerst er nog steeds onvrede in Buenos Aires over de deal tussen Brasilia en Londen om Britse gevechtsvliegtuigen in noodsituaties toe te staan op Braziliaans grondgebied. Het VK heeft nog niet gereageerd op de Argentijnse uitlatingen. 

“Glorie en eer aan onze helden van Malvinas”. (Foto door  Ricardo Ceppi/Getty Images)

Falklandoorlog

De plooien zijn na veertig jaar nog altijd niet gladgestreken voor velen. Recentelijk liepen de spanningen tussen de twee landen op, toen de Britten de Falklandoorlog herdachten. De eilanden zijn en blijven economisch aantrekkelijk, dankzij de rijke visgronden in de omliggende wateren en de aanwezigheid van olie. 

De eilanden, die sinds 1833 onder Britse gezag vallen, vormden een belangrijk thema op de politieke agenda van de Argentijnse Junta van Leopoldo Galtieri in 1982. Galtieri poogde indertijd in te spelen op de nationalistisch gevoelens van de bevolking, om zodoende de focus op de economische malaise die het land teisterde weg te halen.

Het land bezette op 2 april 1982 de eilanden, waarop het VK reageerde met het sturen van een speciale ‘task force’. De oorlog duurde 74 dagen, kostte het leven van 255 Britten en 649 Argentijnen en resulteerde in een Britse overwinning. De slecht verlopen oorlog leidde het einde van de Argentijnse junta in.

Bij een nieuw referendum in 2013 op de Falklands wilde 99,8 procent van de bevolking Brits blijven.

Argentijnse soldaten in maart 1982 tijdens de invasie van de Falklandeilanden (Foto door Rafael WOLLMANN/Gamma-Rapho via Getty Images)

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20