Arbeidsdeal opent weg naar vierdaagse werkweek

Het kernkabinet bereikte vrijdag een akkoord over “de laatste punten en komma’s” van de zogeheten arbeidsdeal, zo kondigde premier Alexander De Croo op een persconferentie aan.

Het belangrijkste luik draait rond meer flexibiliteit voor de werknemer bij het organiseren van zijn werkweek. Er komt bijvoorbeeld een wettelijk kader om de vijfdagenweek in vier dagen te concentreren. Een vierdaagse werkweek, dus. “Meer flexibiliteit moet het mogelijk maken werken en gezinsleven beter te combineren”, verklaarde de premier.

Het zal voor werknemers ook mogelijk worden om zwaar gevulde af te wisselen met lichtere weken. Dat is op maat van gescheiden ouders met kinderen gemaakt, zo stipte minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) aan, zodat ze hun weken kunnen plannen volgens de verblijfsafspraken met hun ex-partner.

Dat alles past volgens De Croo in het bredere debat over de koopkracht van de bevolking. Meer flexibiliteit in de praktische organisatie van de werkweek moet meer mensen aan de slag krijgen, om zo de Belgische werkgelegenheidsgraad richting het streefcijfer van 80 procent op te trekken.

Maar volgens critici gaat het om heropgewarmde kost – ook in februari was er sprake van een arbeidsdeal – en zijn de besliste maatregelen veel te beperkt om van een echte “arbeidsdeal” te kunnen spreken.

Platformwerkers

Andere elementen uit het akkoord zijn extra opleidingen voor werknemers, flexibeler avondwerk voor de e-commerce en het recht op deconnectie, zodat kantoorwerkers niet voortdurend met e-mails of berichtjes van het werk bestookt worden.

Platformwerkers – bijvoorbeeld koeriers van maaltijdbezorgers – gaan beter beschermd worden via een ongevallenverzekering die het platform, bijvoorbeeld Deliveroo, verplicht zal moeten afsluiten voor hen.

De arbeidsdeal is maar een van meerdere akkoorden die de regering-De Croo nog voor de vakantie hoopt te kunnen sluiten.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20