Amerikaanse universiteiten trekken minder Chinese studenten aan

Bij de start van het nieuwe academiejaar blijken aan de Amerikaanse universiteiten minder Chinese studenten te zijn ingeschreven dan de vorige jaren. Dat blijkt uit een rondvraag van Michael Melia en Wilson Ring, journalisten bij het persbureau Associated Press (AP). De politieke en economische wrijvingen tussen de Verenigde Staten en China lijken daarvoor een vanzelfsprekende reden, maar Melia en Ring hebben het over een samengaan van factoren.

Amerikaanse universiteiten telden vorig jaar 363.000 Chinese studenten. Zij vertegenwoordigen meer dan 30 procent van de totale populatie buitenlandse cursisten aan Amerikaanse universitaire instellingen.

Collegegeld

“De voorbije tien jaar heeft het aantal Chinese studenten aan Amerikaanse universiteiten een constante stijging gekend,” benadrukken Melia en Ring. “Daarin lijkt nu echter een bruusk einde te zijn gekomen. Verscheidene universiteiten zeggen dat het aantal inschrijvingen van Chinese studenten met minstens 20 procent is gedaald tegenover vorig jaar.”

“Om het aantal internationale studenten op peil te houden, hebben een aantal instellingen beslist om in een reeks andere landen promoties te voeren. Anderen doen zware inspanningen om hun huidige groep Chinese studenten verder aan zich te binden.”

“Amerikaanse hogescholen en universiteiten hebben het geld van de buitenlandse studenten nodig,” voeren Melia en Ring aan. “Internationale studenten betalen immers meestal het volledige collegegeld. Dat is bij vele Amerikaanse studenten niet het geval, want zij vragen vaak om financiële hulp. Buitenlandse studenten dragen naar schatting 39 miljard dollar bij tot de economie van de Verenigde Staten.”

Er worden verscheidene redenen naar voor geschoven voor de krimpende Chinese studentenpopulatie aan de Amerikaanse universiteiten. “In eerste plaats wordt gewezen naar de handelsconflicten en de politieke spanningen tussen China en de Verenigde Staten,” merken Melia en Ring op.

“Er is daarnaast ook de toenemende concurrentie in de internationale universitaire wereld om buitenlandse studenten te kunnen aantrekken. Verder zouden ook visumkwesties problemen kunnen opleveren. Tenslotte kent ook de Chinese universiteitswereld een verdere ontwikkeling. Daardoor zouden meer Chinese jongeren voor een opleiding in eigen land kiezen.”

Spionage

“Buitenlandse ouders en studenten, zowel in China als in andere landen, maken zich bezorgd over de Amerikaanse wapenwetten,” zeggen de journalisten. “Ook de Amerikaanse regelgeving rond immigratie is vaak een bron van bekommernis.”

“Er zijn echter ook problemen die uitsluitend Chinese studenten raken. De Amerikaanse regering heeft China er immers van beschuldigd Amerikaanse intellectuele eigendom te stelen. Bij visumaanvragen worden Chinese studenten dan ook sterk gecontroleerd. Dat geldt vooral voor Chinese jongeren die in de Verenigde Staten opleidingen robotica, luchtvaart of technologie willen volgen.”

Om het eventuele verlies op te vangen, proberen sommige Amerikaanse universiteiten meer studenten uit onder meer India en Afrika te kunnen aantrekken. Sommige instellingen sturen ook vertegenwoordigers naar Peking en Shanghai om Chinese studenten en hun ouders te ontmoeten.

Deze missies willen de Chinese angst voor studies in de Verenigde Staten verminderen en tonen dat de universiteit graag Chinese studenten wil aantrekken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20