Amerikaanse miljardairs minder zwaar belast dan arbeidersklasse

In de Verenigde Staten hebben miljardairs vorig jaar minder belasting betaald dan de arbeidersklasse. Het is de eerste keer in meer dan honderd jaar Amerikaanse geschiedenis dat de lagere inkomens de grootste fiscale lasten moeten dragen. Dat is de boodschap van het nieuwe boek ‘The Triumph of Injustice’ van de Amerikaanse economen Emmanuel Saez en Gabriel Zucman. 

De onderzoekers merken op dat de vierhonderd rijkste gezinnen van de Verenigde Staten een lagere fiscale heffing kregen opgelegd dan de laagste 50 procent Amerikaanse inkomens.

Keerpunt

Saez en Zucman, economen aan de Universiteit van Californië, berekenden dat de vierhonderd rijkste gezinnen van de Verenigde Staten vorig jaar aan een gemiddeld belastingtarief van 23 procent waren onderworpen. De laagste 50 procent Amerikaanse inkomsten hadden daarentegen een gemiddelde fiscale heffing van 24,2 procent. 

De economen merken op dat het belastingtarief van de Amerikaanse middenklasse de voorbije zestig jaar relatief stabiel is gebleven. De fiscale lasten voor de hoge inkomens zijn tijdens diezelfde periode daarentegen sterk gedaald. Zestig jaar geleden betaalde die demografie nog gemiddeld 56 procent belastingen. Twintig jaar later was dat al teruggevallen tot 47 procent.

De economen besloten om zich op de vierhonderd rijkste gezinnen te focussen, want die categorie bezit een groter vermogen dan de 60 procent laagste inkomens van de Verenigde Staten. 

Saez en Zucman wijzen erop dat de fiscale lasten voor de rijke inkomensklasse door achtereenvolgende Amerikaanse regeringen zijn afgebouwd. Maar volgens hen was vooral de Tax Cuts and Jobs Act die twee jaar geleden is ingevoerd een cruciaal keerpunt is gebleken.

Plutocratie

‘Het fiscale systeem van de Verenigde Staten ziet er nu uit als het belastingstelsel van een plutocratie’, zeggen Saez en Zucman. ‘De Verenigde Staten zouden een progressief fiscaal systeem moeten hebben. De rijke bevolkingsgroep zou daardoor meer fiscaal moeten worden belast dan de middenklasse en de armen. Maar dat is niet langer het geval.’

‘Voor de eerste keer in een eeuw betalen in de Verenigde Staten de vierhonderd rijkste families nu lagere belastingen dan huishoudens uit de middenklasse,’ betogen Saez en Zucman.

‘Bij de invoering van de Tax Cuts and Jobs Act had de Amerikaanse president Donald Trump nog beloofd dat de gezinnen uit de middenklasse het grootste profijt uit de nieuwe fiscale regel zouden halen. In werkelijkheid zag een arbeidersklasse slechts een minimale verbetering. Het merendeel van de voordelen ging daarentegen naar de rijkste huishoudens.’

‘De Tax Cuts and Jobs Act heeft het Amerikaanse fiscale systeem zonder meer op zijn kop gezet.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20