Amerikaanse Fed verhoogt rente met 75 basispunten

Dat de Fed, de Amerikaanse centrale bank, vanavond een renteverhoging zou aankondigen, stond in de sterren geschreven. Het verhoogt de basisrente nu met 75 punten, of 0,75 procent punt; de grootste sprong in 40 jaar.

Zoals verwacht verhoogt de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de rente. Het inflatieverslag van mei toonde aan dat de Amerikaanse inflatie ondertussen al was doorgetikt tot 8,6 procent, wat hoger was dan verwacht. De centrale bank moest dus wel ingrijpen, en komt nu met een renteverhoging van 75 basispunten aanzetten: de hoogste sprong sinds 1994.

De renteverhoging bevestigd door betrouwbare bronnen aan de Wall Street Journal, vlak voor de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell. De afgelopen weken werd vooral rekening gehouden met een renteverhoging van een half procentpunt, maar verschillende beurshuizen leken al te beseffen dat de Fed ingrijpender te werk zou gaan. Barclays, Jefferies en vandaag ook Wall Street-bank Goldman Sachs stelden hun verwachtingen al bij, van een half procentpunt naar 0,75 procentpunt.

Voorzitter Jerome Powell opende de persconferentie van de Fed: “Wij bij de Fed begrijpen de moeilijke situatie die de inflatie met zich meebrengt, en we zullen alles doen wat we kunnen om die te verminderen.”

De Fed bracht eerder de rentes tot bijna nul procent en begon in 2020 met het opkopen van obligaties. Zo werd de Amerikaanse economie ondersteund tijdens de coronacrisis, die leidde tot een diepe, maar korte recessie. De centrale bankiers kwamen toen overeen om de rente rond het nulpunt te houden totdat de inflatie net boven de 2 procent zou komen en de arbeidsmarkt richting volledige werkgelegenheid zou terugkeren. De Fed zei eind januari al dat aan al deze voorwaarden inmiddels is voldaan. 

Federal Funds Rate

De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief, de federal funds rate, aan het eind van 2022 op een mediaan van 3,4 procent. In de prognose in maart was dit nog 1,9 procent. Ook de prognose voor 2023 werd opwaarts bijgesteld ten opzichte van maart: van een mediane verwachting van 2,8 procent naar 3,8 procent nu. Voor 2024 werd de prognose verhoogd van 2,8 procent naar nu 3,4 procent. Voor de langere termijn wordt de federal funds rate geraamd op 2,5 procent, wat een procentpunt hoger is dan de prognose in maart.

Minder groei en meer inflatie 

  • De inflatie wordt voor 2022 geraamd op 5,2 procent, wat een forse opwaartse bijstelling is ten opzichte van de raming in maart. Toen werd nog uitgegaan van een inflatie van 4,3 procent. 
  • De raming voor 2023 werd echter neerwaarts bijgesteld van 2,7 procent naar 2,6 procent. Dat betekent een scherpe daling van de inflatie.
  • Ook de raming voor 2024 werd neerwaarts bijgesteld, van 2,3 procent naar 2,2 procent. 
  • Voor de langere termijn wordt de inflatie geraamd op 2,0 procent, wat gelijk is aan de raming in maart en in lijn met de doelstelling van de Amerikaanse centrale bank.

De Amerikaanse economie groei dit jaar volgens de Fed slechts met 1,7 procent. Dat is een flinke neerwaartse bijstelling van de 2,8 procent die eerder werd aangehouden. Ook volgend jaar is de groei 1,7 procent en in 2024 1,9 procent. Die ramingen lagen in maart nog op respectievelijk 2,2 en 2,0 procent.

Met bijdragen van ABM Financial News.

Meer