Amerikaans bedrijf bouwt grootste bioreactoren voor productie van kweekvlees

Het bedrijf Good Meat, specialist in kweekvlees, bouwt in de Verenigde Staten een complex met tien bioreactoren van 250.000 liter om een commerciële productie uit te bouwen. Wanneer de installaties op volle capaciteit functioneren, zal een jaarlijkse productie tot 13.000 ton vlees kunnen worden gerealiseerd. Daarmee zou Good Meat de grootste bioreactor voor kweekvlees van de hele wereld exploiteren.

Over een locatie van de productiesite zal later dit jaar een beslissing worden genomen. Het bedrijf maakt voor zijn productie gebruik van materiaal uit celbanken of eieren, zodat er geen dieren moeten worden geslacht.

Good Meat sloot voor de installatie van de bioreactoren een overeenkomst met het bedrijf Abec. In eerste instantie zullen de bioreactoren alternatieven voor vlees van kippen en runderen produceren. Een eerste bioreactor zou binnen twee jaar klaar moeten zijn. Tegen het einde van dit decennium zou de installatie op volle capaciteit moeten kunnen werken.

Kippen en runderen

Good Meat, onderdeel van de groep Just Eat, kreeg twee jaar geleden in Singapore een vergunning om kweekvlees op de commerciële markt aan te bieden. Het bedrijf voert momenteel ook gesprekken met de Food & Drugs Administration (FDA) en het Amerikaanse ministerie van Landbouw om zijn producten ook in de Verenigde Staten te kunnen verkopen.

Abec bouwt voor Good Meat ook een bioreactor van 3.500 liter voor een kleinschalige productie in het hoofdkwartier van het bedrijf in Alameda (Californië). Die installatie zou al het vierde kwartaal van dit jaar moeten opstarten. Daarnaast bouwen de twee bedrijven een bioreactor van 6.000 liter in Singapore. Hier wordt het eerste kwartaal van volgend jaar als opstartdatum naar voor geschoven.

Het kweekvlees zal geproduceerd worden in gigantische bioreactoren. – Foto: Just Eat

Josh Tetrick, chief executive van Just Eat, beklemtoont dat nog nooit eerder grotere bioreactoren voor de productie van kweekvlees werden gebouwd. “Dergelijke volumes zijn echter nodig om de productiekosten te verlagen en een betaalbaar product op de markt te kunnen brengen”, verduidelijkt hij.

“De ervaringen in Singapore hebben geleerd dat jongeren weinig problemen tonen dat hun vlees afkomstig is uit grote stalen vaten”, merkt Tetrick nog op. “Maar ook vijfendertigplussers tonen een duidelijke interesse voor het product.”

Kleinkinderen

“Ik ben ervan overtuigd dat onze kleinkinderen ons zullen vragen waarom wij ooit vlees van geslachte dieren hebben geconsumeerd”, oppert Tetrick. “Kweekvlees biedt vele voordelen. Er moeten voor de teelt ook geen bossen tot weilanden worden omgebouwd, terwijl het slachten van dieren overbodig zal worden.”

Volgens Tetrick zal vlees op basis van celcultuur meer succes hebben dan plantaardige vleesvervangers. “We menen dat restaurants meer geneigd zullen zijn hun conventionele vleesproducten van hun menu te halen indien ze ook bij de alternatieve producten met echt vlees kunnen werken”, merkt hij op.

Uit cijfers van het Good Food Institute zijn momenteel wereldwijd meer dan honderd startups exclusief gericht op de ontwikkeling van gecultiveerd vlees. Daarnaast maken ook nog eens meer dan zestig gevestigde ondernemingen gewag van een divisie die zich op kweekvlees richt.

Volgens consultant Kearney zal tegen het einde van het volgende decennium het merendeel van de vleesconsumptie niet van geslachte dieren afkomstig zijn. Geraamd wordt dat 60 procent van die consumptie zal zijn gelinkt aan vlees dat in bioreactoren is gegroeid of uit plantaardige alternatieven bestaat.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20