Door aanpassing belastingschijven stijgen de nettolonen volgend jaar: wat betekent dat voor jou?

De belastingtarieven in de bedrijfsvoorheffing worden volgend jaar aangepast. Volgens een berekening van de hr-dienstverlener SD Worx zullen werknemers daardoor minstens 50 euro meer per maand verdienen.

Waarom is dit belangrijk?

In ons land wordt er gewerkt met progressieve belastingschijven. Op het einde van het jaar wordt al je inkomen samengeteld. Dat splitst de fiscus vervolgens op in onderdelen of schijven. Per schijf geldt er een ander belastingtarief. Deze belastingtarieven worden ook jaarlijks geïndexeerd. Zo niet, zou dat een onverkapte stijging van de belasting tot gevolg hebben en een aantasting van de koopkracht.

In het nieuws:  De fiscus heeft de sleutelformule gelanceerd voor de berekening van de belastingtarieven in 2023.

  • “Het afgelopen jaar kennen we een zeer hoge inflatie. Dit vertaalt zich in niet alleen in een automatische loonindexering per sector maar ook in een hogere indexering van de belastingtarieven, waardoor een groter deel van je loon in een lagere belastingschaal terecht komt, met een hoger netto loon tot gevolg”, verduidelijkt Kristiaan Andries, adviseur van het Kenniscentrum van SD Worx.
  • Uit een berekening van SD Worx blijkt dat de lonen door die aanpassingen met minstens 50 euro per maand zullen stijgen in 2023.
  • Hoeveel je uiteindelijk extra in handen krijgt, is afhankelijk van je gezinssituatie. Een alleenstaande bediende zonder kinderen met een brutoloon van 2.000 euro krijgt dankzij de indexering van de belastingschijven 51 euro extra per maand in handen. Hetzelfde profiel met een brutoloon van 4.500 euro, houdt netto 67 euro meer over.
  • Een arbeider die getrouwd is met twee kinderen ten laste (en een partner zonder beroepsinkomen) en een bruto-inkomen van 2.750 euro, ziet zijn nettoloon stijgen van 2.351,57 naar 2.449,99 euro, wat een toename met 98,42 euro is.

Impact loonindexering

Meer details: Bovenop die aanpassing van de belastingschijven hebben veel werknemers volgend jaar zicht op een forse loonindexering. De bedienden (paritair comité 200) kunnen bijvoorbeeld uitkijken naar een loonsverhoging in januari. SD Worx heeft berekend hoeveel de lonen zullen stijgen wanneer we rekening houden met een indexering van 11 procent.

  • De alleenstaande bediende uit het bovenstaande voorbeeld ziet zijn nettoloon dan stijgen van 1.790,16 euro dit jaar tot 1.899,38 euro in 2023. Dat is een stijging met 109,22 euro.
  • Een alleenstaande bediende met een brutoloon van 4.500 euro ziet zijn nettoloon dankzij de aanpassing van de belastingschijven en de loonindexering stijgen van netto 2.675,97 naar 2.959,4 euro. Dat is een toename met 283,43 euro.
  • De arbeider met twee kinderen en een brutoloon van 2.750 euro kan volgend jaar rekenen op een nettoloon van 2.535,6 euro. Dat is 184,03 euro meer dan dit jaar.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.