Aanleg Britse hogesnelheidslijn HS2 geconfronteerd met betonproblemen

In het Verenigd Koninkrijk dreigt de aanleg van HighSpeed 2 (HS2), een hogesnelheidslijn die Londen met Manchester moet verbinden, de regering met grote financiële problemen op te zadelen. De kosten van het project liggen immers al veel hoger dan aanvankelijk werd geraamd en technische problemen bij de bouw van een reeks tunnels dreigen voor bijkomende kopzorgen te zullen zorgen.

HighSpeed 2 is de tweede hogesnelheidslijn die in het Verenigd Koninkrijk voor het Britse spoorvervoer wordt aangelegd. HighSpeed 1 (HS1) is al in dienst en verbindt de Kanaaltunnel met St.Pancras in Londen. HS2 moet een snelle verbinding garanderen tussen het financiële centrum van Londen met het industriële cluster rond Manchester.

Duurste lijn

Halverwege het voorbije decennium werd geraamd dat de kosten voor de aanleg van HS2 ongeveer 55,7 miljard pond zouden bedragen. Daarmee zou het project zich toen al tot de duurste hogesnelheidslijn in de geschiedenis kronen.

Vier jaar geleden was die kost echter al verder opgelopen tot 98 miljard pond. Daarbij merken analisten wel op dat dit laatste cijfer geen rekening houdt met de beslissing die vorig jaar werd genomen om de voorziene route tussen Manchester en Leeds te schrappen.

Recent werden echter bij de aanleg van een zogenaamde ‘Groene Tunnel’ in de buurt van Chipping Warden, ten zuidoosten van Birmingham, een aantal problemen opgemerkt. Er werd toen beslist om de werken stil te leggen.

Er moet immers worden gevreesd dat het gedeelte van de tunnel dat tot nu toe is gebouwd, opnieuw zal moeten worden afgebroken. Hierdoor zouden de kosten voor de aanleg van de hogesnelheidslijn nog hoger dreigen op te lopen.

In totaal moeten over het hele traject vijf ‘Groene Tunnels’ worden aangelegd. De benaming van die constructies verwijst naar de intentie om de infrastructuur in het landschap te laten opgaan. De spoorlijn wordt immers in een geul door het landschap aangelegd en wordt vervolgens met betonnen elementen overkoepeld. Het geheel wordt uiteindelijk met aarde bedekt en met bomen en struiken beplant.

Barsten

De bouw van de tunnel in Chipping Warden, die een traject van 2,5 kilometer moet overbruggen, ging begin juni van start. De constructie bestaat uit 5.020 geprefabriceerde betonnen segmenten, maar bij tests zouden in een aantal van die elementen sporen van barsten zijn gevonden. Er is momenteel een gedeelte van 100 meter aangelegd, maar beslist werd om de werken in afwachting van een verder onderzoek stil te leggen.

Het Britse conservatieve parlementslid Andrew Bridgen, een hardnekkig criticus van het project, benadrukte dat de problemen rond de hogesnelheidslijn steeds groter worden en vooral massaal geld van de belastingbetaler verslinden.

“Deze problemen liggen compleet in lijn met de hele geschiedenis van het initiatief”, betoogde de politicus. “Hoe kunnen wij de bevolking overtuigen dat de overheid zich niet kan veroorloven om gepensioneerden voldoende geld te laten om hun huis te verwarmen, maar wel middelen hebben om prestigeprojecten zoals de HS2 door te drukken?”

Woordvoerders van HS2 erkenden dat recent bij een aantal geprefabriceerde segmenten van de ‘Groene Tunnel’ kwaliteitsproblemen werden vastgesteld. “We voeren momenteel tests uit om te bepalen of herstellingen noodzakelijk zijn”, benadrukten ze. “Er is daarover nog geen definitieve beslissing genomen. Er wordt met onze onderaannemers overlegd om een oplossing voor het probleem te kunnen vinden.”

Onderhoud

“Chipping Warden is de eerste van de ‘Groene Tunnels ‘ die wordt aangelegd”, beklemtoonden de woordvoerster van HS2 nog. “Het is belangrijk dat we de tijd nemen om de optimale kwaliteit van de componenten en de installatie te kunnen garanderen. Bij dergelijke constructies zijn kinderziektes in vroege stadia echter niet ongebruikelijk.”

“De lessen die uit deze problemen worden gehaald, zullen in de toekomst bij de aanleg van de andere tunnels kunnen worden gebruikt.” De woordvoerders voegden er nog aan toe nog niet te kunnen zeggen of de resultaten van de tests al dan niet tot een verdere vertraging van de werken zouden kunnen leiden.

Er wordt daarbij nog opgeworpen dat de testregimes voor de tunnel, net zoals voor de andere grote constructies van het project, bijzonder streng zijn. “De infrastructuur is immers ontworpen om minstens honderdtwintig jaar gebruikt te worden vooraleer aan een eerste groot onderhoud zou moeten worden gedacht”, luidt het daarbij.

De bouw van de tunnel in Chipping Warden zou over twee jaar klaar moeten zijn.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20