82 procent van de exporteurs verwacht heropleving economie in 2024

Een aanzienlijk deel van de exporteurs verwacht een heropleving van de economie, zo blijkt uit cijfers van Allianz Trade. Die is zelf een stuk voorzichtiger in de voorspellingen.

In het nieuws: 82% van de exporteurs verwacht economisch herstel in 2024, zo blijkt uit de jaarlijkse Trade Survey van verzekeraar Allianz Trade, afgenomen bij meer dan 3.000 bedrijven wereldwijd.

De details: Chinese exporteurs zijn het meest optimistisch, gevolgd door hun Amerikaanse en Europese collega’s. Bijna 40% van de exporteurs verwacht dit jaar een exportgroei van meer dan 5%.

  • Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade, merkt op dat het optimisme opmerkelijk is, gezien de nulgroei van vorig jaar. “Je zou denken dat het optimisme hierdoor wat werd getemperd maar het tegendeel is waar. Vorig jaar verwachtte 70 procent van de exporteurs omzetgroei, dit jaar 82 procent”, legt hij uit.
  • Hoewel Allianz Trade zelf ook een mondiaal herstel voorziet, zijn hun verwachtingen voor de wereldhandel iets behoudender met een groei van 2,8 procent. Dit is lager dan het langetermijngemiddelde van 5 procent. Die voorzichtigheid schrijft de verzekeraar toe aan verstoringen in de scheepvaart en toenemend protectionisme.
  • Ook over België en Nederland is Geeroms maar weinig positief. “We denken aan het eind van het jaar wel een groei te zien van de export, maar hard gaat het niet. In de eerste maanden viel de groei tegen. Zowel in Nederland als België zagen we tegenvallende groei- en exportcijfers.”

Bedreigingen voor exporteurs

Ingezoomd: Het onderzoek wijst 5 grote bedreigingen aan voor de economie die exporteurs rapporteren.

  • onzekerheden door politiek en protectionisme (73 procent)
  • verstoring toeleveringsketen (31 procent)
  • tekort aan grondstoffen en halffabrikaten (28 procent)
  • financieringsproblemen (20 procent)
  • gevaar van non-betaling (17 procent)

Zorgen over hoge energieprijzen zijn sinds 2023 dan weer aanzienlijk gedaald. Tegelijk ziet Geeroms dus een nieuw probleem opduiken: wanbetaling. “Slechts 11 procent geeft aan dat ze binnen 30 dagen wordt betaald. 70 procent geeft aan dat het 30 tot 70 dagen duurt. Bij 7 procent meer dan 90 dagen.”

Meer