5 zaken die je wil weten over status

1. Gelijke koopkracht

Wanneer mensen een relatief gelijke koopkracht hebben worden statusaankopen aantrekkelijker omdat zowat elke aankoop hen meer aanzien geeft dan hun gelijken.

Bron: Isopix

In een experiment vroegen onderzoekers een aantal deelnemers om zich in te beelden dat ze beslissingen moesten nemen omtrent de aankoop van een flatscreen tv en bloemenstruiken. De deelnemers kregen ook te horen welke de economische situatie van anderen was. In één scenario werd aan de deelnemers verteld dat die anderen ongeveer even veel bezaten als zij zelf; in het ander geval dat de anderen veel meer bezaten dan zij zelf.

Volgens de onderzoekers gingen deelnemers veel makkelijker tot nieuwe aankopen over wanneer ze hoorden dat de anderen ongeveer evenveel bezitten als zij zelf.

2. Merken

Wie merkkleding met een duidelijk zichtbaar logo draagt, geniet meer aanzien en krijgt makkelijker medewerking, werkaanbevelingen en verdient ook meer geld dan mensen die geen merkkleding dragen.

Bron: isopix

Wanneer een man in een onderzoek het Hilfiger of Lacoste-logo droeg, kreeg hij door de andere deelnemers een hogere status toegemeten op een schaal van 1 tot 5 (3,5 voor Lacoste en 3,47 voor Hilfiger), dan wanneer hij geen logo (2,91) had of het Slazenger-logo (2,84) droeg. De respondenten schatten hem ook rijker in wanneer hij merkkledij droeg, dan wanneer dat niet het geval was.

3. Anderen onderbreken

Algemeen mag worden gesteld dat mensen die anderen onderbraken aan status wonnen, terwijl mensen die onderbroken werden aan status verloren. Daarenboven vonden deelnemers die onderbroken werden van zichzelf dat ze minder invloedrijk waren dan mensen die niet onderbroken werden.

Bron: Isopix

De mensen die anderen onderbraken -vooral wanneer het om vrouwen ging – werden als minder sympathiek gepercipieerd dan de mensen die anderen lieten uitspreken.

4. Macht

Individuen die een machtspositie bekleden zonder een bijhorende status, hebben een neiging om zich te lenen tot vernederende praktijken, stippen de onderzoekers aan.

Bron: Isopix

‘De combinatie van autoriteit en een beperkte status vormt een bijzonder giftig brouwsel‘, klinkt het.

Uit het onderzoek bleek dat proefpersonen bij een samengaan van grotere macht en lagere status voor hun medewerkers zwaardere opdrachten kozen dan collega’s die een andere combinatie van macht en status hadden toegekend gekregen.

5. Gezondheid

Een hogere sociale status is gelinkt aan een betere gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Notre Dame bij een bavianenkolonie in het Amboseli Baboon Research Project in Kenia.

Bron: isopix

De onderzoekers stelden vast dat mannelijke bavianen met de hoogste sociale status zich sneller bleken te herstellen van hun verwondingen en ook minder snel ziek bleken te worden dan seksegenoten die lager in de hiërarchie stonden.

Origineel gepubliceerd op 19/09/19. Bewerkt en geschreven door Dominique Dewitte en Senne Croonen op 06/05/2021.

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20