5 manieren om anderen van je ideeën te overtuigen

Open Forum verzamelde 5 wetenschappelijk bewezen manieren om je ideeën onweerstaanbaar te maken.

1. Overtuig de tegenpartij door te doen alsof het idee van haar komt

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de meest performante manier om je ideeën ingang te doen vinden bestaat uit het voorstellen van nieuwe concepten, maar dat op zulke manier te doen dat de tegenpartij er van wordt overtuigd dat het idee in feite van haar komt. Auteur Douglas Van Praet doet deze methode verder uit de doeken in zijn boek ‘Unconscious Branding’.

In zijn boek To Sell Is Human geeft Daniel Pink deze vier bijkomende tips:

2. Gebruik je hoofd, niet je hart

Wie anderen wil overtuigen moet het standpunt van zijn gesprekspartner begrijpen en zich er in kunnen inleven. Dat laat je toe hun signalen te begrijpen en te weten wat ze willen. Velen denken dat dit een emotioneel proces is dat veel empathie vergt. Wel dat is het niet. Onderzoekers aan het INSEAD ontdekten dat mensen die focussen op wat anderen denken veel betere resultaten behalen dan degenen die focussen op wat anderen voelen. Gebruik je hoofd dus en niet je hart om na te gaan wat de ander denkt (en niet wat hij voelt). Als je dat doet, is de de kans veel groter dat je voorstel beide partijen bevredigt.

Een meester in deze techniek was ex-president Bill Clinton. Hij werd vaak de ‘third option guy’ genoemd, vanwege zijn vaardigheid om onder zowat alle omstandigheden twee alternatieven te combineren tot een beter derde. Uiteindelijk kregen de gesprekspartners de stellige overtuiging dat ze op ongeveer elk terrein totale overeenstemming hadden bereikt.

3. Boots je gesprekspartner subtiel na

Strategische nabootsing is de bewuste mimiek van het gedrag, lichaamstaal of zelfs de spreekstijl van je gesprekspartner. Deze methode kan je iets beter doen klikken met iemand, maar enkel als je subtiel genoeg bent om niet opgemerkt te worden.

4. Stille waters, diepe gronden

Wees een ambivert, geen extrovert. De beste verkopers zijn niet noodzakelijk degenen die denken dat ze betaald worden per woord dat ze uitspreken. Onderzoek toont zelfs aan dat effectiviteit in sales eerder correleert met een gemiddelde score op extroversie en introversie – wat Pink “ambiversie” noemt. Stille waters, diepe gronden.

5. Stel jezelf vragen

Stel jezelf vragen. Iedereen heeft routines om zich voor te bereiden op een belangrijke meeting of onderhandeling. Positief denken is echter niet genoeg, want studies wijzen uit dat de beste zelfmotivatiesessies diegene zijn waarbij je jezelf vragen stelt en strategisch met jezelf overlegt. Opnieuw Clinton: ‘

Clinton haakte altijd aan bij een punt van overeenstemming. Op die manier leidde hij de conversatie weg van de grotere punten waarover meningsverschillen bestonden.

Onder intimi genoot hij grote faam vanwege zijn talent om de stellingname van zijn tegenstanders beter te verwoorden dan ze dat zelf konden. Wanneer Clinton zich op debatten en politieke discussies voorbereidde zou hij vooraf in privé altijd de tegengestelde positie bepleiten van het standpunt dat hij uiteindelijk zelf zou innemen.’

Meer