Tips om beter over te komen bij anderen en meer invloed te hebben

1.We houden meer van mensen die op eenzelfde manier bewegen als wij zelf

De sleutel om leuk te worden gevonden en meer invloed te krijgen op anderen is gelijkenis:

women look alike twin sisters ocean decolte

We houden ook meer van merken waarvan de initialen (bijna) overeenkomen met die van ons. We houden zelfs van mensen die dezelfde of een gelijkaardige naam hebben als de onze.

2. Wanneer je kan aantonen dat je iets gemeen hebt met anderen, is de kans dat ze je helpen groter

help woman wall climb obstacle

Verkopers veinzen kleine gelijkenissen om je te beïnvloeden en met je te connecteren. Het werkt! Topverkopers zijn vaak topversierders. Vanaf het moment dat je ze ontmoet proberen ze een band te smeden door te focussen op zaken die ze gemeen met je hebben. Ze doen dat meestal door vragen te stellen in verband met wat jou interesseert en gaan op zoek naar een gemene deler.Slechte versierders en slechte verkopers vertellen graag over zichzelf. Fout!  Mensen hebben zelden interesse in het verhaal van een ander. Mensen zijn doorgaans alleen geïnteresseerd in hun eigen verhaal.

3. Mensen nadoen (zonder dat ze het in de gaten krijgen) maakt dat ze je aardig vinden

rain concert tent umbrella glastonbury friends fastfood concert

Als je iemand in de ogen kijkt en glimlacht, is de kans groot dat die persoon die lach retourneert. Als je knikt, dan knikt de ander ook. Dit onbewust imitatiegedrag kan je bewust uitbuiten door op de juiste momenten zelf te glimlachen en te knikken. Wanneer je publiek jou gaat imiteren, bewijst dat  immers dat ze ontvankelijk zijn voor de ideeën die je hen aanreikt. Op afspraakjes blijken mannen meer geïnteresseerd in vrouwen die hen imiteren. Mimiek maakt ook betere onderhandelaars. Maar pas op, want als de andere het in de gaten krijgt ben je verloren.

4. Goed naar mensen luisteren is weinig meer dan herhalen wat ze net hebben gezegd

man woman cigarette smoke conversation communication listen speak

Wie onderhandelt kan best starten door te herhalen wat de tegenpartij net heeft gezegd. Een techniek die binnen de FBI ‘parafraseren’ wordt genoemd of een manier om te laten merken dat je goed luistert door in je eigen woorden te herhalen wat de verdachte heeft gezegd. Dat schept vertrouwen, en het stimuleert je gesprekspartner om nog méér te vertellen.

5. Mensen die weinig met elkaar gemeen hebben trekken elkaar zelden aan

friends twins look alike brothers

De kans dat u aangetrokken wordt, een gelukkig huwelijk hebt of vriendschap sluit met iemand die op u lijkt is veel groter dan wanneer dat niet het geval is. Wanneer zulke huwelijken en vriendschappen stranden groeit de gelijkenis tussen beide niet verder. Wanneer mensen wordt gevraagd wat ze in een partner zoeken, antwoorden ze iemand die hen aanvult, terwijl ze in werkelijkheid iemand uitkiezen die veel gelijkenissen vertoont. De beste voorspeller van een goed huwelijk is dan ook gepercipiëerde gelijkenis.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20