Trump spaart de Europese auto-industrie. Dit is waarom…

De Amerikaanse president Trump maakt zijn dreiging om de invoer van Europese auto’s in de VS met 25% te gaan belasten niet hard. De bestaande invoerheffing van 2,5% blijft gewoon gehandhaafd.

Begin 2018 had Trump naar verluidt tegen de Franse president Emmanuel Macron gezegd dat hij zijn handelspositie zou volhouden ‘tot er geen Mercedes-Benz meer op Fifth Avenue in New York rijdt.’ Volgens Trump kon het niet dat in gans de VS Duitse wagens te zien zijn, maar amper Chevrolets in Duitsland.

Het Amerikaanse ministerie van Handel startte daarop een onderzoek om uit te maken of de invoer van auto’s een bedreiging vormde voor de nationale veiligheid’. Maar tot die conclusie komt men na overleg met de EU niet.

Een aantal zaken hebben Trump ertoe bewogen de zaak voorlopig zo te laten:

  1. Duitse autoproducenten hebben beloofd 25.000 nieuwe jobs te creëren in de VS.
  2. Duitse autoproducenten hebben de voorbije decennia 12.000 werknemers in de VS. De meeste daarvan in de zuidelijke staten waar Trump zeer populair is.
  3. Eén op elke zes auto’s die in Amerika wordt geassembleerd komt uit een fabriek van een Europese autoproducent. [Ook één op elke vijf wagens die in Europa wordt geassembleerd wordt in de VS verkocht.]
  4. De Amerikaanse autoproducenten Ford, Chrysler en General Motors hebben zich tegen eventuele protectionistische maatregelen verzet. Omdat ook de import van Europese wisselstukken die ze in hun wagens plaatsen dan duurder zouden worden. De Europese toeleveraars aan de Amerikaanse auto-industrie stellen in de VS ook nog eens 400.000 mensen tewerk.
  5. Amerikaanse autoproducenten hebben het moeilijk op de Europese markt. Ze vrezen ervoor dat elke tegenmaatregel die Europa zou nemen hen het leven nog moeilijker zou maken.

Aandelenbeurs verdraagt geen tweede handelsoorlog

Dat elke Duitse wagen die in de VS rondrijdt dus Amerikaanse jobs zou stelen, blijkt nu dus een fabel. Een standpunt dat Trump nochtans meermaals heeft verkondigd.

De Amerikanen behouden zich wel het recht voor om binnen de zes maanden hun positie te veranderen indien de onderhandelingen met de EU niet de goede weg opgaan. Maar Trump, die zijn economische politiek afstemt op de stand van de aandelenbeurzen, heeft weinig zin om een tweede handelsoorlog op te starten. Daarvoor beginnen de geschillen met China te veel op de Amerikaanse industrie te wegen.

Meer