20 films over de zakenwereld die iedereen moet zien

Van de gedisciplineerde zakenmannen, die de VS vorm gegevenhebben, tot de gangsters die het land bijna ten onder brachten … Deze twintigfilms zijn meer dan alleen sprookjes uit Hollywood.

1. American Experience Henry Ford

Deze documentaire brengt het leven en de uitdagingen van éénvan de meest iconische en invloedrijke mannen van de Verenigde Staten in beeld,Henry Ford. Die staat erom bekend de eerste moderne voertuigen en wagensgeïntroduceerd te hebben en het management van werk en arbeid te hebbengetransporteerd tot wat we vandaag kennen. De film werkt heel inspirerend, maartoont ook enkele ‘verborgen demonen’ van Ford die hij tijdens zijnprofessionele leven als ondernemer heeft moeten overwinnen. ‘AmericanExperience Henry Ford’ waarschuwt dat je je professionele ambities niet bovenje persoonlijke relaties, vrienden, familie en kennissen mag plaatsen.

(Meer over Amerikaanse bedrijven en werkgelegenheid in België is hier beschikbaar.)

2. American Experience Silicon Valley

Deze flitsende documentaire is de droomfilm van elke moderne ondernemer. We volgen het verhaal van acht zakenmannen uit Noord-Californië die alles op het spel zetten om een idee te realiseren. De achtkoppige groep heeft hoogstaande jobs opgegeven om een startup uit de grond te stampen en ze hebben uiteindelijk het businessparadijs Silicon Valley opgericht dat tegenwoordig de bakermat van heel wat technologische innovaties is. Veel mensen houden van het verhaal dat draait rond doorzettingsvermogen en het bouwen van een zakenimperium.

(Meer over de cultuur in Silicon Valley is hier te lezen.)

3. American Experience The Rockefellers

De levensloop van de Rockefeller familie is het ultiemeverhaal van geld, rijkdom en succes. John Rockefeller was de eerste miljardairter wereld en hij werd door heel wat mensen bekritiseerd, zowel vrienden alsvijanden. Deze documentaire doet de moeilijke levenswandel uit de doeken van deman die er uiteindelijk in slaagde om een monopolie te bemachtigen op- deoliesector in de Verenigde Staten. Heel wat kijkers vinden het fantastisch omte zien hoe Rockefeller zich met zijn ellenbogen overal tussen wringt en hoehij er uiteindelijk in slaagde om alle obstakels te overwinnen.

(Meer over de Rockefellers in de 21ste eeuw is hier beschikbaar.)

4. American Gangster

Deze populaire actiefilm beschikt over alle elementen die jeook in een droom van een rebelse kwajongen terugvindt. De film draait rond DenzellWashington, een detective met een scherpe neus. Hij is erg ambitieus en droomtervan om een groeiend drugsimperium op te rollen. ‘American Gangster’ barst vande traditionele ‘good guy’ versus ‘bad guy’ scenario’s. Ook gewelddadige scènesblijven niet uit, net als gangster slang en af en toe zelfs een streepje naaktheid.Kijkers zullen gangsteractiviteiten van dichtbij kunnen aanschouwen en datstaat in scherp contrast met de goodwill van de politie.

(Dit zijn 13 waanzinnige cijfers over het Amerikaanse gevangenissysteem.)

5. Barbarians At The Gate

Deze film draait rond biedingsoorlogen enzakenovereenkomsten op erg hoog niveau, waar heel veel geld mee gemoeid is. Hetverhaal van ‘Barbarians At The Gate’ is gebaseerd op een waargebeurd verhaalover de ‘self-made’ miljonair F. Ross Johnson. We volgen zijn avontuur in deprivatisering van RJR Nabisco. De film brengt vooral een kwistige en gierige F.Ross Johnson in beeld die er niet voor terugdeinst om over te schakelen opvuile, onethische business en bedrog om zijn doelen en prijzen te bereiken. Hetverhaal behandelt heel wat controverse en conversaties over geld. In feitewaarschuwt ‘Barbarians At The Gate’ over de gevaren van buitensporigegeldwolverij.

6. BecomingWarren Buffet

Nog een film over de excessieve, buitensporige levensstijlenvan rijkaards en beroemdheden. ‘Becoming Warren Buffet’ gaat over het leven ende verwezenlijkingen van de miljardair Warren Buffet. Wat interessant en uniekis: de film brengt het gebrek aan emotionele verbondenheid van Warren Buffet inbeeld en hoe awkward hij zich wel niet opstelde in verschillende socialesituaties. ‘Becoming Warren Buffet’ bewijst verder dat rijkdom, geld en succesbereikbaar is voor mensen in alle vormen en soorten.

7. The Wolf Of Wall Street

Ontdek het verhaal van de jonge Jordan Belfort als effectenhandelaarop Wall Street. Hij zet relaties op het spel, stabiliteit en zijn eigenvrijheid, allemaal om rijk te worden. In het begin ziet het er allemaalfantastisch uit tot de FBI zich begint te moeien met zijn frauduleuze zaakjes.

8. Boiler Room

‘Boiler Room’ is een erg rebels verhaal over een jongeschoolverlater die een belachelijke investeerder wordt door te leren hoe je demarkt op een artificiële manier op kan blazen. De jonge investeerder leert uitzijn fouten en criminele feiten. Uiteindelijk onderhandelt hij met de FBI overde kwijtschelding van zijn misdaden. Het verhaal barst van de morelebeslissingen, van het begin tot het einde, en het is echt adembenemend.

9. Casino

Deze epische, misdadige dramafilm draait rond een gokkendschurk die met de maffia samenwerkt in een casino in de Amerikaanse stad LasVegas. We zien hoe mannen uit de georganiseerde criminaliteit naar de topklimmen en alle glamoureuze feestjes, gadgets, kostuums en fancy dinertjes diedaarbij horen. Na een poos verdwijnt die schone schijn en gaan alle betrokkenenten onder.

10. Catch Me If You Can

Deze aanstekelijke film gaat over het leven van jongecrimineel die er om berucht is checks te frauderen. Hij doet zich voor als verschillendepersonen en pleegt zonder veel moeite voor miljoenen dollars fraude. Uiteindelijkwordt hij gepakt en krijgt hij het aan de stok met de FBI. Het verhaal van ‘CatchMe If You Can’ legt vooral de manische fases van Frank Abagnale Jr., gespeelddoor Leonardo DiCaprio, er vingerdik op en zijn eindeloze strijd om desympathie van zijn vader te winnen.

11. Chasing Madoff

Deze dramafilm, die vol actie zit, neemt een teamonderzoekers onder de loep dat bezig is om een ponzifraude van tien jaar op derollen. Dat is een methode om mensen op te lichten door een belegging aan tebieden waarbij de uitbetaalde gelden (deels) worden gefinancierd uit de inlegvan nieuwe klanten. Vaak biedt de oplichter daarbij een rendement aan dat erghoog is bij een laag voorgespiegeld risico. Het hoofdpersonage in ‘ChasingMadoff’ wil koste wat het kost achter de waarheid komen, hoewel zijn familiebedreigingen krijgt. Hij houdt het been stijf en slaagt er uiteindelijk toch inom een held te worden. Deze film is een fantastisch verhaal over gerichtleiderschap en doen wat juist is, ook al bestaat er het risico dat jepersoonlijk gevaar loopt.

12. E Dreams

Deze zakendocumentaire gaat over een gefaald project tijdensde dot com-periode. We volgen van heel dichtbij het ontstaan en de ondergangvan Kozmo.com, een website die draaide rond risicodragend kapitaal. In hunzoektocht naar succes en rijkdom voelen de zakenmannen zich minder eenzaam enmiserabel.

13. Enron The Smartest Guys In The Room

Deze documentaire vertelt het verhaal van één van de meestberuchte zakenschandalen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De opkomsten de ondergang van Enron wordt in detail in beeld gebracht en we zien heelduidelijk hoe men bestraft wordt voor ernstige, frauduleuze praktijken.Uiteindelijk zien we hoe hebzucht en corruptie een grote groep mensen ernstigaantasten. Zo verliezen heel wat werknemers niet alleen hun jobs, maar ook hunpensioenen.

14. Glengarry Glen Ross

Deze film, die bij momenten aan de vulgaire kant is, toonthoe competitie uit de hand kan lopen en corruptie en verraad in de hand kanwerken. ‘Glengarry Glen Ross’ draait rond twee makelaren en hun strijd om aande top van een bedrijf komen te staan. Het duo maakt gebruik van leugenachtigetechnieken om huizen en panden te kunnen verpatsen. Maar op het einde van defilm blijkt dat hun leugens op lange termijn helemaal niet loonden.

15. Gold

In de hoofdrol hebben we een absurd duo. Een gefaaldezakenman gaat in zee met een geoloog om voordeel te halen uit de recenteontdekking van goud in Indonesië. De twee nemen op juridisch vlak enorme risico’sen maken zich schuldig aan één van de grootste schandalen in de mijnbouwsectorallertijden.

16. Goodfellas

Nog een legendarische film van de Oscarwinnende regisseurMartin Scorsese. ‘Goodfellas’ werpt een intieme blik op één van de meestberuchte, criminele families uit de Amerikaanse geschiedenis. In de hoofdrolhebben we de jonge gangster James Conway, gespeeld door Robert De Niro, diezich naar de top werkt. Uiteindelijk raakt Conway verzeild in een soepje vandrugs, geweld en luxe. De moraal achter ‘Goodfellas’: het is allemaal vaak nietzo glamoureus als het lijkt.

17. Inside Job

Toen ‘Inside Job’ uitkwam, lokte de film veel kritiek uit.De film laat zien hoe onethische praktijken van bankiers uiteindelijk de financiëlecrisis van 2000 uitlokten. Het ultieme samenzweringsverhaal.

18. Jerry Maguire

‘Jerry Maguire’ gaat over de drang van elk mens om rijkdomen succes te verkrijgen en over hoe moeilijk het is om dat op een eerlijkemanier te doen. Sportmanager Jerry McGuire, vertolkt door Tom Cruise, zit meteen moreel dilemma als hij geconfronteerd wordt met onethische praktijken inzijn sector. Hij wordt uiteindelijk ontslagen omdat hij de wanpraktijken nietaanvaardt, maar op lange termijn krijgt hij veel liefde en respect.

19. Jobs

Deze fantastische biografische film draait rond deondernemer Steve Jobs en zijn succesverhaal als oprichter van één van de meesticonische bedrijven van vandaag, Apple. Het verhaal laat de eerdere gefaaldeprojectjes van Jobs zien, zijn moeilijkheden met intieme relaties en hoe zijnvrienden hem verloochenden. We zien ook de negatieve kanten aan de ‘bling bling’.’Jobs’ laat zien de meest onmogelijke taken toch mogelijk kunnen worden metdoorzettingsvermogen en voldoende inzet.

20. Scarface

Deze klassieker van een misdaadfilm vertelt het verhaal van TonyMontana, een Cubaanse vluchteling vertolkt door Al Pacino, die aan het hoofdstaat van een drugskartel. De film toont veel naaktheid, drugs en vetzakkerij. ‘Scarface’draait rond succesvolle zakenpraktijken en de opkomst van een imperium.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20