10 jobs die 10 jaar geleden niet bestonden

In 2008 waren we nog maar net Netlog en Myspace aan hetinruilen voor Facebook. Bijna niemand had smartphones en de wereld was gewoonanders, ook op de werkvloer. Deze 10 jobs bestonden 10 jaar geleden nog niet.

Er bestaan tegenwoordig jobs waar we 10 jaar geleden nogniet van gehoord hadden. Er wordt geschat dat 65 procent van de kinderen, dienu in de lagere school zitten, later een compleet nieuwe job zullen uitoefenendie vandaag de dag nog niet bestaat.

Die veranderingen zullen in de toekomst allee mar snellerverlopen door de snelle vooruitgang op domeinen zoals artificiële intelligentie(AI), biotechnologie, geavanceerde robots, transport zonder chauffeurs engeavanceerde materialen en genomica, de studie van genen. Die tendens wordt ookbevestigd door de Human Capital Index van het World Economic Forum.

Terug naar 2018: van Uber-chauffeurs tot social mediamanager, hier zijn 10 jobs die nog niet bestonden in 2008.

1. Appontwikkelaar

De iPhone kwam in 2007 voor het eerst op de markt en hetgoedkopere Android werd niet veel later op ons afgevoerd. Anno 2018 is bijna dehelft van de volwassen bevolking van de wereld in het bezit van een smartphone.

Dat heeft ervoor gezorgd dat apps een enorme, boomendebusiness zijn. Zo zijn er momenteel 2,2 miljoen apps verkrijgbaar in de iOS AppStore. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van 2015.

De grootste challenge voor de meeste ontwikkelaars is, naasthet programmeren van hun app, het vinden van een forum of uitgever die huntechnologisch kindje aan de man brengt.

(Meer over de applicatie-economie is hier te lezen.)

2. Social media manager

In 2006 was er absoluut nog geen nood aan social media managers, want de huidige sociale netwerksites droegen nog lang niet de relevantie en belangrijkheid die ze vandaag dragen. Facebook heeft nu wereldwijd bijna zo’n 2,20 miljard gebruikers. Voor Twitter zijn dat er ongeveer 330 miljoen, voor Instagram zo’n 700 miljoen, voor Snapchat ongeveer 225 miljoen en voor WhatsApp ongeveer 1,2 miljard. Volgens veel experts zijn de sociale netwerksites een volwaardig deel van het dagelijks leven geworden, zoals ons familieleven of professioneel leven. Ze zijn ook een onvervangbaar en onmisbaar marketing instrument geworden, waarop merken en bedrijven met hun klanten in interactie kunnen gaan, reclame kunnen maken en content kunnen voorzien.

(Meer over de strategie van grote bedrijven op sociale media lees je hier.)

3. Uber-chauffeur

Het (soms controversiële) taxibedrijf Uber laat zijn klantentoe om een autoritje te bestellen via een app. Het bestaat nog maar sinds 2009,maar Uber wordt nu al beschouwd als één van de meest succesvolle startupsallertijden. Zo werd de waarde van het bedrijf begin dit jaar op ongeveer 72miljard dollar geschat. Dat is zo’n 64,49 miljard euro.

Uber kwam na zijn beginjaren pas helemaal in eenstroomversnelling terecht in 2015 toen het dubbel zoveel actieve chauffeursaannam in de Verenigde Staten en zijn services introduceerde in grote stedenover de hele wereld. In juni 2016 zou het taxibedrijf maar liefst 3,135 miljardeuro ontvangen hebben van Saudi-Arabië.

Toch ziet het er naar uit dat Uber-chauffeur niet hun heleprofessionele carrière hetzelfde zullen kunnen blijven doen. Zo is het bedrijfaan het overwegen om zijn diensten in de toekomst aan te bieden metzelfrijdende auto’s. Voor het zo er is, moet Uber wel nog groen licht krijgenvan heel wat officiële instanties en moet de technologie helemaal op punt staan.

In België is Uber nog steeds illegaal omdat de autoriteitende traditionele taxichauffeurs willen beschermen.

(Meer over Uber en hun plannen voor vliegende auto’s is hierte lezen.)

4. Ingenieur van zelfrijdende auto’s

Hoewel zelfrijdende auto’s de job van taxi- of buschauffeur bedreigen,zorgen ze er wel voor dat er een aantal nieuwe professionele functies in deplaats komen. Zo zullen die zelfrijdende auto’s uiteraard (nog) niet in staatzijn om zichzelf te ontwikkelen en te programmeren. Daarom zullen er in de nabijetoekomst steeds meer ingenieurs, mechanici, technici, verkeersspecialistenen softwareontwikkelaars nodig zijn om te sleutelen aan de voertuigen en alleswat daarbij komt kijken.

5. Cloudcomputing specialist

Als mensen je tien jaar geleden verteld hadden dat ze met ‘cloud’werken, had je waarschijnlijk vermoed dat ze de avond ervoor te lang op cafégezeten hadden. De term kwam in 2006 pas voor het eerst ter sprake toen EricSchmidt de manier waarop Google software benadert, beschreef als ‘cloudcomputing’. Wat is het concreet? Cloud computing is het via het internet  beschikbaar stellen van hardware, software engegevens. Je gebruikt dus bijvoorbeeld een programma of app niet meer vanaf jeeigen pc, zoals bij veel standaard besturingssystemen nog steeds het geval is.

Meer dan de helft van de Amerikaanse bedrijven heefttegenwoordig een cloud computing specialist in dienst. ‘Cloud management’, ‘cloudengineering’ en ‘cloud strategizing’ zijn tegenwoordig volwaardige beroepen.

(Meer over cloud computing en de bedrijfswereld is hier beschikbaar.)

6. Big dataanalist of ‘data scientist’

De volumes van data, die er in cyberspace rondzwermen, stijgenaan een tempo van 40 procent per jaar. Het is dus niet erg verwonderlijk dat erenorm veel vraag is naar werknemers die in staat zijn om grote brokken data eninformatie te verwerken.

7.Duurzaamheidsmanager of ‘sustainability manager’

De jongste jaren wordt het begrip ‘duurzaamheid’ steedsbelangrijker, niet alleen bij milieuorganisaties maar ook bij bedrijven enandere organisaties. Zelfs bedrijven die niets met de ‘groene’ sector te makenhebben, nemen mensen in dienst om ervoor te zorgen dat ze zo milieuvriendelijkmogelijke keuzes maken.

8. YouTube content creators

Dankzij YouTube en andere, kleinere videoplatformen is videobloggen of ‘vloggen’ nu een carrière. De meest succesvolle YouTube-sterrenverdienen miljoenen aan advertenties en sponsordeals. Alsof dat nog niet genoegis, halen ze ook via sociale media bakken geld binnen.

9.Drone-operator

Drones, of onbemande luchtvaartuigen, worden steeds vakeringezet door privébedrijven én overheidsinstellingen. Maar die toestellenmoeten ook bestuurd worden. Daarom is er veel werkgelegenheid voor drone-operators.

10.Millennial expert

In 2008 zaten de meeste millennialsnog op de schoolbanken, maar nu zijn ze een significant aandeel van werkendebevolking. Daarom nemen heel wat bedrijven ‘millennial generational experts’ ofmillennial experten in dienst. Het is hun taak om bedrijven te helpen om dewaarden en verwachtingen van hun jongste werknemers te begrijpen en hoe ze methen moeten omgaan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20