Zonder te investeren in reskilling verliezen organisaties hun bestaansreden

In het komende decennium zal de wereld volgens een voorspelling van McKinsey een grotere technologische vooruitgang boeken dan in de voorbije honderd jaar. Maar wie technologie zegt, moet ook meteen aan skills denken. Mensen moeten immers met de technologie kunnen omgaan. Uit meerdere onderzoeken blijkt echter dat de vaardigheidskloof nog altijd enorm is. Digitale vaardigheden zijn én worden een must voor de jobs van de toekomst. Helaas heeft nog niet iedereen toegang tot de juiste training. 

De pandemie heeft de nood aan digitale skills alleen maar duidelijker gemaakt. Zowel kleine als grote ondernemingen maken een versnelde digitale transformatie door. Digitaal is trouwens een woord dat we heel breed mogen interpreteren. Het varieert van hoe je een smartphone gebruikt of een videomeeting opzet tot werken met artificiële intelligentie (AI) of tools voor digitale marketing en analytics. In de meeste organisaties is telewerk ook definitief doorgebroken en heeft iedereen dus een zekere basis met digitale skills nodig, bijvoorbeeld om op afstand samen te werken of in de cloud bestanden te bewaren. Digitale skills worden zo even belangrijk als kunnen lezen en schrijven.

Werf aan op attitude, investeer in skills

De vaardigheidskloof is bijgevolg niet zomaar een probleem waar bedrijven mee te maken krijgen, het is een maatschappelijke uitdaging. En helaas bestaat er geen ‘one size fits all’-oplossing. Overal vragen bedrijven naar mensen die de skills hebben om hun digitale transformatie te ondersteunen. Meer dan de helft van de organisaties stelt zelfs dat de groeiende vaardigheidskloof hun digitale ontwikkeling in de weg staat en ze hun concurrentieel voordeel verliezen door een gebrek aan technologische skills. De kloof tussen vraag en aanbod groeit ook almaar sneller, terwijl budgetten voor digitaal talent bij veel organisaties stabiel blijven of zelfs verminderen.

Een stuk van de oplossing zit wellicht in de manier waarop we nieuw talent aanwerven. Aangezien een deel van de skills die we zoeken schaars zijn, wordt het steeds lastiger om de eenhoorn te vinden die perfect overeenkomt met de profielbeschrijving in een vacature. Daarom kunnen we beter rekruteren op basis van de attitude van een kandidaat en uitgaan van het idee dat iemand de skills later nog kan aanleren. Uiteindelijk zullen veel van de vaardigheden in zo’n jobomschrijving over pakweg vijf jaar toch niet meer relevant zijn en is het hoe dan ook noodzakelijk om te investeren in opleiding en training.

Omarm het stakeholderkapitalisme

Bedrijfsleiders moeten hun verantwoordelijkheid nemen door budget, tijd en andere middelen vrij te maken om mensen klaar te stomen voor de toekomst. De recente Edelman Trust Barometer toont dat bedrijven meer vertrouwen genieten dan de overheid en de rol van organisaties in de maatschappij dus aan het veranderen is. De toekomst behoort toe aan bedrijven die het stakeholderkapitalisme omarmen en iedereen bedienen, zowel werknemers en klanten als gemeenschappen en de planeet. Wellicht is deze taak nóg belangrijker voor technologiebedrijven die te maken krijgen met uitdagingen zoals het garanderen van privacy, veiligheid, gelijkheid en eerlijkheid.

De vraag naar nieuwe skills is bovendien een unieke kans om andere doelgroepen bij de arbeidsmarkt te betrekken. Denk aan moeders die terug willen gaan werken en een succesvolle carrière willen uitbouwen, of aan vluchtelingen die hun talent willen benutten om een nieuwe start te maken en hier een job te vinden. En ook mensen met een handicap moeten we meer kansen en mogelijkheden bieden. Om de vaardigheidskloof te dichten, moeten we dus onze blik verruimen en talent door een andere bril gaan bekijken.

Talent binnen en buiten de organisatie bereiken

Volgens een eigen survey hebben drie op tien werkende Belgen nog geen toegang tot opleiding. Dat is opmerkelijk, want eigenlijk schieten organisaties zichzelf in de voet door niet te investeren in training en reskilling. Je kan bijvoorbeeld wel een innovatief en toegankelijk platform aanbieden, maar er moeten nog altijd mensen mee kunnen werken. Training en reskilling moeten dan ook hoog op de bedrijfsagenda staan, en dat is het ook bij ons. 

Online leerplatforms zorgen ervoor dat medewerkers in de eigen organisatie groeien en nieuwe functies kunnen opnemen. Wij trainen ook talent buiten onze bedrijfsmuren opdat deze mensen een plaats zouden kunnen vinden in ons ecosysteem. We werken samen met universiteiten en ondersteunen onze partners via diverse projecten en initiatieven. Een goed voorbeeld hiervan is MolenGeek, een Brusselse organisatie die vooral jongeren uit kansarme wijken wil helpen om hun draai te vinden in de digitale samenleving en zo toegang te krijgen tot de bedrijfswereld.

20.000 extra jobs in België

Trainingsprogramma’s aanbieden is slechts één stukje van de puzzel. Je moet ook goed communiceren en sensibiliseren. In onze survey vreest de helft van de bevraagden dat AI en automatisatie ooit hun job zullen overnemen. Veel misverstanden over technologie zijn het gevolg van foutieve informatie. We moeten mensen vaker laten zien hoe digitale oplossingen hun leven zullen verbeteren en de positieve impact op de maatschappij benadrukken. Als je wil dat mensen met AI aan de slag gaan, moeten ze weten hoe een algoritme werkt. Ook hier hebben wij als technologiebedrijf een grote verantwoordelijkheid op te nemen.

Natuurlijk zal technologie wel degelijk veel jobs veranderen en zullen er ook functies verdwijnen, omdat een algoritme taken efficiënter en sneller kan uitvoeren. Maar de digitale transformatie zal nog veel meer nieuwe rollen creëren waarvoor we mensen nodig hebben. We moeten daarnaast evolueren naar een wereld waarin werknemers en bedrijven overal productief kunnen zijn. Het mag daarbij niet uitmaken of je thuis zit, op kantoor of op andere locatie.

Duurzame investeringen in digitale skills zijn dus noodzakelijk om nieuwe banen in te vullen en de shift naar een hybride wereld mogelijk te maken, maar ook om het economisch herstel na de pandemie te versnellen en op langere termijn opnieuw fors te kunnen groeien. Kortom, investeren in skills is investeren in de welvaart van je organisatie en van de samenleving waarin je actief bent. Het is onze plicht als bedrijfsleiders. Wie dit niet doet, dreigt op termijn z’n eigen bestaansreden te verliezen.


De auteur Lien Ceulemans is Country Leader Salesforce BeLux

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.