WTO vreest krimp van wereldhandel tot 32 procent

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) verwacht dat de globale handel dit jaar wegens de coronacrisis fors zal afnemen. In het meest optimistische scenario gaat het om een krimp met 13 procent, in het meest pessimistische om een terugval met 32 procent.

‘De onvermijdelijke afname van de handel en de productie zal pijnlijke gevolgen hebben voor gezinnen en ondernemingen, bovenop het menselijk leed dat deze ziekte veroorzaakt’, zegt WTO-baas Roberto Azevedo.

Beleidsmaatregelen nodig

Volgens Azevedo is het nu zaak dat overheden de juiste fiscale en monetaire beleidsmaatregelen nemen. Daarbij is ook samenwerking van belang. ‘Als landen samenwerken, zullen we een veel sneller herstel zien dan wanneer elk land alleen handelt.’

In het optimistische scenario gaat de WTO uit van een herstel vanaf de tweede helft van 2020, dat sterk genoeg is om de wereldhandel weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis te brengen. In het pessimistische scenario is de aanvankelijke daling van de handel sneller en dieper, en is het herstel dat volgt uitgerekt en onvolledig.

Tijdelijke schok

Na de financiële crisis in 2008 en 2009 bereikte de wereldhandel nooit het niveau van daarvoor. Maar in dit geval is volgens de WTO een sterke heropleving waarschijnlijker ‘als bedrijven en consumenten deze pandemie als een tijdelijke en eenmalige schok zien’, waarbij investeringen en consumentenuitgaven weer snel aanzwengelen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20