Wordt Fins referendum de pad in de korf van het EU-herstelfonds van 750 miljard euro?

De jongerenafdeling van de Finns Party heeft een succesvolle petitie gelanceerd voor een referendum over het in juli overeengekomen EU-herstelfonds. Op amper vijf dagen tijd verzamelde de groep 50.000 handtekeningen. Het equivalent van 1,2 procent van de bevolking.

Sinds 2012 moet elk burgerinitiatief dat ten minste 50.000 handtekeningen van Finse burgers verzamelt, door de wetgever in overweging worden genomen. Sinds 2012 zijn er al 36 referenda geweest, maar in amper 2 gevallen hebben die tot een wetswijziging geleid.

‘Brede publieke acceptatie is vereist’

Volgens de jongerenafdeling van de Finns Party ‘is het herstelfonds zeker gerechtvaardigd in tijden van economische crisis, maar is het bereik ervan te breed’. Volgens hen gaat het om ‘een zeer belangrijke beslissing vanuit nationaal oogpunt. De economische en sociale impact vereist daarom een brede publieke acceptatie’. Vooral de manier waarop en waaraan het geld zal worden besteed zal de doorslag geven.

Finland moet 13 miljard euro aan leninggaranties en subsidies ophoesten voor het plan van 750 miljard euro. De parlementen van de lidstaten van de EU zullen deze uitgaven moeten goedkeuren. De Finns Party, de op één na grootste in de Finse legislatuur, heeft al aangegeven dat zij zal proberen het plan te blokkeren.

Het pakket van 750 miljard euro omvat 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen. Het geld wordt via begrotingsprogramma’s aan de lidstaten bezorgd.

Ratificatie in nationale parlementen

Finland moet 6,6 miljard euro aan subsidies bijdragen en het land zal naar verwachting ongeveer 3 miljard euro ontvangen. De totale verplichting van Finland bedraagt 13 miljard euro, waarvan een deel uit garantiestellingen bestaat.

Het Europees parlement gaf in september groen licht om het economische herstelfonds van 750 miljard euro in de steigers te zetten. 

Nu moeten de lidstaten het besluit unaniem goedkeuren, waarna de ratificatieprocedures in de nationale parlementen kunnen starten. De hele procedure zou tegen het jaareinde rond moeten zijn. Om het pakket op 1 januari in werking te laten treden zijn een tijdslijn en een werkmethode afgesproken.

Meer