Wind en zon verwerven recordaandeel in Europese elektriciteitsvoorziening

Windenergie en zonnekracht hadden vorig jaar in de Europese elektriciteitsproductie een aandeel van 22 procent. Daarmee lieten deze bronnen een nieuw recordniveau optekenen. Dat blijkt uit een rapport van de denktank Ember. Opgemerkt wordt dat wind en zon daarmee voor de Europese Unie opnieuw een belangrijker bron van elektriciteit zijn geworden dan steenkool, maar voor de allereerste keer ook fossiele gassen hebben ingehaald.

Waarom is dit belangrijk?

Hernieuwbare energiebronnen beginnen steeds meer de elektriciteitsmarkt van de Europese Unie te domineren. "We zien een opmerkelijke versnelling in het tempo waarin in Europa hernieuwbare energie wordt opgebouwd", betoogde Frans Timmermans, klimaatchef van de Europese Unie. "Het is duidelijk dat de Europese burgers willen profiteren van goedkope, duurzame energie. Hieruit blijkt dat onze doelstelling - 45 procent hernieuwbare energie tegen eind dit decennium - ambitieus, maar volledig haalbaar is."

Ergste crisis vermeden: Ember berekende dat fossiele gassen in de elektriciteitsproductie van de Europese Unie vorig jaar een aandeel van 20 procent hadden, tegenover 16 procent voor steenkool.

 • Deze groei van hernieuwbare energiebronnen hielp Europa het belangrijke tekort aan waterkracht en kernenergie – respectievelijk veroorzaakt door droogtes en onderhoud – te overbruggen. Dat tekort kwam overeen met 7 procent van de totale Europese vraag naar elektriciteit.
 • “Europa heeft het ergste van de energiecrisis vermeden”, beklemtoonde Dave Jones, hoofdanalist van Ember, in een commentaar op rapport.
  • “De problemen van vorig jaar veroorzaakten slechts een beperkte toename van het vermogen uit steenkool, terwijl vooral vorderingen werden geboekt op vlak van hernieuwbare energiebronnen”, zei Timmermans. “Elke mogelijke vrees voor een heropleving van steenkool als energiebron is nu wel echt verdwenen.”
 • Het effect van de problemen werd ook beperkt door een dalende vraag naar elektriciteit. Tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar lag die vraag 7,9 procent lager dan tijdens dezelfde periode het jaar voordien. Al deze elementen zorgden ervoor dat een grotere terugkeer naar de inzet van steenkool kon worden voorkomen.
 • Volgens het rapport was er op vlak van stroomopwekking door fossiele brandstoffen een stijging van 3 procent. Dat kwam door toedoen van twee elektriciteitscrisissen: de grootschalige uitval van de Franse kerncentrales en een uitzonderlijke droogte. Het aandeel van steenkool in de totale elektriciteitsproductie van de Europese Unie liep hierdoor met 1,5 procentpunt tot 16 procent op. Dat blijft echter 37 procent onder het niveau van het midden van vorig decennium. Het gebruik van gas voor de opwekking van elektriciteit noteerde een toename met 0,8 procent.

Duurzame energieopwekking

En verder: Tijdens de laatste vier maanden van vorig jaar werd zowel bij steenkool als gas echter opnieuw een daling gemeld.

 • Dit geeft volgens het rapport aan dat de lidstaten van de Europese Unie vastbesloten hebben om hun elektriciteitsvoorziening op een duurzame manier te organiseren.
  • Ember zegt te verwachten dat deze trend zich ook dit jaar verder zal doorzetten, waarbij de opwekking van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen met 20 procent verder zou afnemen.
  • Er wordt aan toegevoegd dat de energiecrisis de transitie van de elektriciteitsvoorziening in Europa ongetwijfeld heeft versneld.
 • Verder wordt dit jaar een heropleving van de productie op basis van waterkracht en een terugkeer van de kernenergie uit Frankrijk verwacht.
  • “Samen met een verdere versnelling van het gebruik van windenergie en waterkracht, zullen deze elementen leiden tot een sterke daling in het gebruik van fossiele brandstoffen”, stippen de onderzoekers aan. “Vooral de inzet van gas, dat met hoge prijsniveaus wordt geconfronteerd, zal daarbij worden geraakt.”

(dv)

Meer