‘Wie jong, ambitieus en getalenteerd is, heeft hier niet veel meer te zoeken’

De Vlaamse ondernemer Guido Dumarey doet een paar opvallende uitspraken in een interview met het jobmedium Vacature. Dumarey nam vorig jaar een transmissiefabriek van General Motors in Straatsburg over, die met sluiting werd bedreigd.  In de fabriek werken een duizendtal mensen.

Zijn bedrijf wil op de site zuinige automatische versnellingsbakken produceren voor het Duitse concern ZF Group. De productie zou over twee jaar moeten worden opgestart. Daarmee zou volgens de ondernemingsraad een investering van minstens 150 miljoen euro zijn gemoeid.

Guido Dumarey specialiseerde zich in het verleden vooral in het opkopen van technologiebedrijven in moeilijken. Na het uiteenvallen van zijn holding Punch International, startte Dumarey met zijn eigen groep Punch Metals International, die inmiddels vestigingen heeft in Roeselare, Hamont en Slowakije.

In Vacature laat de zakenman zich somber uit over de toekomst van Europa:

‘Europa, dat is voor mij Bokrijk geworden. Wie jong, ambitieus en getalenteerd is, heeft hier dus niet veel meer te zoeken. De oprukkende jeugdwerkloosheid leidt stilaan tot een verloren generatie, die bovendien zal moeten opdraaien voor torenhoge vergrijzingskosten. We hebben in België een gigantisch welvaartssysteem ontwikkeld, gekoppeld aan een heel starre arbeidsmarkt, en dat is niet houdbaar.”

Op de vraag hoe Dumarey het in Frankrijk hoopt te klaren, waar de invloed van de communistische vakbond nog voelbaar is, antwoordt hij:

Toch kunnen enkel de socialisten Europa redden uit de huidige malaise. Een liberaal die wil bezuinigen, wordt op de werkvloer weggelachen, want die wil enkel de bedrijfswinst optrekken. Als een socialist wil bezuinigen, is zijn geloofwaardigheid veel groter, en luisteren de mensen. Kijk maar wat Schröder heeft gedaan in Duitsland.’

en

”Als ik een bedrijf moet herstructureren, en daarbij van de vakbond te horen krijg dat ik de boel beter volledig kan sluiten, zodat iedereen gelijk behandeld wordt: waar zijn we dan mee bezig? Ah, de vakbonden, eigenlijk zijn die totaal voorbijgestreefd.

Het volledige interview staat hier

Erg origineel is Dumareys vergelijking niet. In 2005 liet auteur Thomas Friedman – die toen pas zijn boek ‘The Earth is Flat’ had gepubliceerd al soortgelijke geluiden horen in een interview met NRC Handelsblad:

‘En dan resteert voor Europa niets anders dan een museum. De levensstandaard zal dalen. De rest van de wereld – de VS, Zuidoost-Azië – zal harder groeien. En om toch een aanvaardbaar niveau van leven te handhaven zal de vergrijzende bevolking van Europa meer werknemers van buiten de Europese Unie nodig hebben. (…) Veel van mijn Europese critici doorzien in mijn ogen de complexiteit van het kapitalisme niet. Globalisering maakt mensen sterk, het geeft ze kracht. Europeanen kijken altijd in de eerste plaats naar de keerzijde: de armoede, de uitval van werk, de faillissementen. Maar dát is de facto de voortzetting van het marxistische denken.’

Meer